ANASAYFA  
 

 
 
Ellul Jacques (Çev.:Musa Ceylan) (2003). Teknıloji Toplumu, İstanbul: Bakış Yayınları, Düşünce Dizisi, Nu:6, 471 s.13.5x21, İSBN: 978-975-6920-16-9. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19 Sayı 2, Aralık 2017.

Michel Foucault (Çev.:Erdoğan Yıldırım-Alev Özgüner) (2012 -2.Basım). XIX. Yüzyılda Bir Aile Cinayeti, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi, Nu:225, 336s. 13.5x19.5, ISBN:978-975-539-520-3. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19 Sayı 1 (419-427), Haziran 2017.

"Kosova'da Türkçe Yayınlanan Bir Çocuk Dergisi: Türkçem",TÜRÜK (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi), Yıl:5, Sayı:10, Sayfa:252-282, 2017.

The Mysterious World of Lord Byron's 'The Giaour': Balkans", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 2, ss. 131-142, Aralık/December 2016.

"Cumhuriyetten Günümüze Ordu'da Edebiyat Çevreleri ve Şiir", Karadeniz Dergisi, Sayı: 33, Sayfa:13-30, 2017.

"Yüz Yıllık Yalnızlık: İmparatorluktan Azınlığa Kosova'da Türkler", Karadeniz Araştırmaları, XIV/54 - Yaz 2017 - s.1-18, 2017.

"Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Seyyar Satıcılar", TÜRÜK (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi) Yıl:5, Sayı:9, Sayfa:71-84, 20017.

Ordu’nun Kültür Hayatında İz Bırakanlar, 81 İlde Kültür ve Şehir, s:247-272, Ordu Valiliği, 2012 Ordu.

“Doktor Palyaço”, Kosova İmza Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, s:13-15, Prizren 2015.

“Şemsettin Sami’nin ‘Vicdan’ Adlı Tiyatro Eserinde Anlatım Teknikleri”, Uluslararası Balkanlarda İslam Eserleri Sempozyumu, Priştine Üniversitesi-İbni Sina Enstitüsü, Bildiri Kitabı, s:66-69, Priştine, 10 haziran 2015.

Makedonya’da Türkçe yayınlanan Bir Edebiyat Dergisi: Sesler”, Avrupa’da Türkçe Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK), Héna e Ploté Beder Üniversitesi, Cil:2, s:310-360, Tiran 2014.

Makedonya ve Kosova’da Türkçe yayınlanan Çocuk Dergileri”, Avrupa’da Türkçe Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK), Héna e Ploté Beder Üniversitesi, Cil:2, s:295-309. Tiran 2014.

“Necati Cumalı’da Rumeli Coğrafyası”, Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Bildiri Kitabı, s:1267-1274, Edirne, 16-18 Ekim 2014.

“Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Dinleme/İzleme Etkinliği: Türkçe Dizi Filmler ve Etkileri”, Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Bildiri Kitabı, s:78-85, Edirne, 16-18 Ekim 2014.

“Kosova’da Orta Öğretim Düzeyinde Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Açısından Misafir Aile Programı Etkinliği”, Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Bildiri Kitabı, s:65-77-85, Edirne, 16-18 Ekim 2014.

“Kosova’da Türkçe yayınlanan Bir Çocuk Dergisi: Kuş”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Cilt:2, s:2128-2146, Niğde Üniversitesi, Niğde 18-21 Mart 2014.

“Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yunus Emre Modeli”, Balkanlarda Türkçe- Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK), Héna e Ploté Beder Üniversitesi, Cil:2, s:276-282, Tiran 14-16 Kasım 2013.

“Makedonya’da Türkçe yayınlanan Bir Çocuk Dergisi: Tomurcuk”, Balkanlarda Türkçe- Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK), Héna e Ploté Beder Üniversitesi, Cil:2, s:268-275, Tiran 14-16 Kasım 2013.

“Kosova’da Türkçe Yayınlanan Çocuk Dergisi: Bahar”, Uluslararası Türk Dili ve edebiyatı Kongresi (UTEK), Cilt:2, s:315-326, Burch Üniversitesi, Saraybosna, 17-19 Mayıs 2013.

“Baku’dan Tebriz’e Yol Açan Şair: Memmed Araz”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:491-512, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Gurbeti Vatan Eden Şair: Elmas Yıldırım”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:474-490, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:396-412, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Modern Azerbaycan Edebiyatı”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:379--395, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler”, Yeni Türkiye (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı - V), Yıl:21, Sayısı:70, s:6254-6274, Ankara Mart-Haziran 2015

“Kosova’da Türkçe yayınlanan Bir Gazete: Tan”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s:85-107.

“Reşit Hanadan (Hayatı, Sanatı ve Eserleri)”, Kardeş Kalemler Dergisi, Yıl:9, Sayı:102, s:2725-26, Haziran, Ankara 2015; Kosova İmza Dergisi, Yıl:4, Sayı:29, s:14, Prizren 2015.

“Reşit Hanadan’ın Duygu Tutsağı Adlı Eserinde Yer Alan ‘Bir Hidrellez Günüydü’ Öyküsü Üzerine Bir İnceleme”, Hikmet Dergisi, Cilt:2, Nu:5, s:101-110, Priştine Mart 2014.

“A Study Of Lord Byron’s The Turkish Tales İn Terms Of Orientalism”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: XLIX, s:195-214, İstanbul 2014.

“Hikâyat-ı Müntahabe'de Çocuk Eğitimi”, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, s.700-709, Baku /Azerbaycan, 11-13 Ekim 2012.

“Makedonya’dan Uzanan Çocuk ve Gençlik Eli: Sevinç Dergisi”, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, Baku /Azerbaycan, 11-13 Ekim 2012.

“Çocuklara Yönelik Çıkarılan Bir Dergi: Mavi Kırlangıç”, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, Baku /Azerbaycan, 11-13 Ekim 2012.

“Mehmet Çavuşoğlu'nun Yegâne Hikâyesi: Gürgen”, Uluslararası Klasik Edebiyat Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Çavuşaoğlu Anısına), ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

“Mehmet Çavuşoğlu’nun Şiirlerinde Şekil Özellikleri”, Uluslararası Klasik edebiyat Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Çavuşaoğlu Anısına), ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Ordu

“Mehmet Çavuşoğlu’nun Şiirlerinde Aşk”, Uluslararası Klasik Edebiyat Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Çavuşaoğlu Anısına), ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

“Mehmed Çavuşoğlu’nun Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Klasik edebiyat Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Çavuşaoğlu Anısına), ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

"Çocuk Edebiyatı Şairi Gökhan Akçiçek (Hayatı, Sanatı ve Eserleri)", Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, s.700-709, Baku /Azerbaycan, 13-15 Kasım 2008.

"Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı", 38. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi (İCANAS), Atatürk Kültür, Dil ve Yüksek Kurumu, s.1141-1171, Ankara, 10-15 Eylül 2007.

"Bahaeddin Özkişi’nin Romanlarında Anlatım Teknikleri", İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK-2007), s.235-264, İstanbul, 27-28 Ağustos 2007.

“Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Mekân Unsuru Olarak Deniz”, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:149-166, Ordu Eylül 2012

“Güzide Taranoğu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:126-148, Ordu Eylül 2012

"Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Yabancılaşmaya Karşı Gösterilen Mukavemet ve Örnek Kişiler”, The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 22, Page:166-173, Summer 2012.

“Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi”, The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 21, Page: 209-223, Spring 2012

"Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Zaman Ve Mekân Baglamında Yabancılasmanın Tezahürleri”, Cilt: 3 Sayı: 5 sayfa: 108-120, Ordu, Haziran 2012.

“Revıew Of The Malumat (Newspaper) In The Respect Of Shape, Content And The Authors” (The Copıes 1-100), ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, s. 165-188, Ordu, Haziran 2011

“Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Tepe Kavramı ve Simgesel Değerleri”, The Journal of International Social Research, Volume: 4 Issue: 17, Page:110-129 Türkiye, Spring 2011.

“Felâtun Beyle Rakım Efendi Romanında Geleneksel Anlatım Şekillerinin Tesirleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1, s.58-71, Afyon, Nisan 2000.

“İlk Hikâyecilerimizden Emin Nihad Bey ve Müsâmeret-nâme Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 1, s.215-226, Afyon, Mayıs 1999.

“Elmas Yıldırım'ın Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nu:120, s.185-200, İstanbul, Haziran 1999.

“Elmas Yıldırım'ın Şiir Dünyası Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nu:119, s.219-234, İstanbul., Nisan 1999.

Şinasi'nin Şiirlerinde Batılılaşma ve Medeniyet Fikri, Dil ve Edebiyat Jurnalı, Nu:2 (17), s.98-100, Baku/Azerbaycan 1997.

Türk İllerinde Nevruz Kutlamaları-I, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.5, s.6, Baku/Azerbaycan, 18 Mart 1993; Türk İllerinde Nevruz Kutlamaları-II, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.6, s.5, Baku/Azerbaycan, 1 Nisan 1993

Türk Kültüründe Nevruz, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.5, s.4, Baku/Azerbaycan, 18 Mart, 1993,

Çevren Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Dede Korkut Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 2013

Kır Kıyısında Erkete Acılar, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:207-214, Ordu Eylül 2012

Sivri Dilli Rüzgâr, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:196-206, Ordu Eylül 2012

Bütün Şiirlerim Senin Olsun, Cilt: 3, S:189-193, Ordu, Haziran 2012.

Kelebek Ömrü, Cilt: 3 Sayı: 5, Sayfa:194-202, Ordu, Haziran 2012.

Ordu’da Kültür Sanat Hareketleri ve Dergicilik, Ordu Valiliği, Ordu İli Kitabı, 2012 Ordu.

Elmas Yıldırım, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, P.Yönt: Müjgân CUMBUR, C.8, s.623-624, A.K.M, ANKARA 1999.

Memmed Araz, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, P.Yönt: Müjgân CUMBUR, C.1, s.417-418, A.K.M, ANKARA 1999.

Modern Azerbaijanian literatüre, The Türks (Volüme VI, Turkish world, Part 70. Republic Of Azerbaijan), C.6, s.137-148, Yeni Türkiye Dergisi Yay. Ankara 2002

Modern Azerbaycan Edebiyatı, Türkler Ansiklopedisi, C.19, s.262-274, Yeni Türkiye Dergisi Yay. Ankara 2002.

Projelerim:

Paneller

Konferanslarım

Güzide Gülpınar Taranoğlu'nun Yayınlanmamış Mektupları, Zinde Yayınları, İstanbul 2012, 150 s.

Gülpınar Dergisi, (Metin-İnceleme), Zİnde Yayınları, İstanbul 2012, 362 s.

Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2012, 120 s.

Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler, Serüven Yayınları, Ordu 2012, 192 s.

Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi, Serüven Yayınları, Ordu 2010, 310 s.

Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz, Diyanet yayınları, Ankara 2009, 377 s.

Müsâmeret-nâme, Şule Yayınları, İstanbul 2002, 517s.

 
 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.