ANASAYFA  
 
AKADEMİK SAYFA - Yayınlar - Kitaplar
 
 

Gülpınar Dergisi, (Metin-İnceleme), Zİnde Yayınları, İstanbul 2012, 362 s.“Gülpınar Dergisi (İnceleme-İndeks)”, 1976–2005 yıllarında toplam 349 sayı çıkmış aynı adlı dergi üzerine bir incelemedir.Eser, giriş, sonuç ve kaynakça hariç iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde Tanzimat'tan günümüze Türkiye'deki dergicilik faaliyetlerine değinilir. Ayrıca derginin çıkış hikâyesi ve amacıyla Türk edebiyatındaki yeri ve önemine yer verilir. Birinci bölüm, “Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Bakımından Gülpınar Dergisi” başlığını taşır. Bu bölümde dergiyi şekil, muhteva ve yazar kadrosu bakımından inceledik. şekil açısından derginin kimlik bilgileri, kapak kompozisyonu, sayfa yapısı, dizgi ve baskı tekniği ile fotoğraflar ve desenler üzerinde durduk. Muhteva bakımından dergide yer alan şiirler, dil ve edebiyat yazıları, bilimsel yazılar, özel sayılar, ekler, dergideki ilanlar ile derginin düzenlediği yarışmaları ele aldık. Yazar Kadrosu açısından ise, dergiye yazıları ve şiirleriyle sürekli katkıda bulunan kişilere yer verdik. Özellikle, derginin sahibi, kurucusu ve başyazarı Güzide Taranoğlu'nun hayatı, sanatı ve eserlerini kapsamlı şekilde okuyucuya sunduk. Son olarak, Gülpınar dergisinin tüm sayılarında yer alan önde gelen yazar ve şairleri, konu başlıkları altında sıraladık. Derginin ikinci bölümü “Gülpınar Dergisinde Yayımlanan Ürünlerin Bibliyografyası” başlığını taşır. Bu bölümde dergide yayımlanan tüm ürünlerin bibliyografyasını alfabetik olarak yazarın soyadını esas alarak vermeye çalıştık.  

 


20160206__6463281512.pdfTarih : 6.2.2016

 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.