ANASAYFA  
 

 
 
"Kosova'da Türkçe Yayınlanan Bir Çocuk Dergisi: Türkçem",TÜRÜK (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi), Yıl:5, Sayı:10, Sayfa:252-282, 2017.

The Mysterious World of Lord Byron's 'The Giaour': Balkans", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 2, ss. 131-142, Aralık/December 2016.

"Cumhuriyetten Günümüze Ordu'da Edebiyat Çevreleri ve Şiir", Karadeniz Dergisi, Sayı: 33, Sayfa:13-30, 2017.

"Yüz Yıllık Yalnızlık: İmparatorluktan Azınlığa Kosova'da Türkler", Karadeniz Araştırmaları, XIV/54 - Yaz 2017 - s.1-18, 2017.

"Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Seyyar Satıcılar", TÜRÜK (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi) Yıl:5, Sayı:9, Sayfa:71-84, 20017.

“Baku’dan Tebriz’e Yol Açan Şair: Memmed Araz”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:491-512, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Gurbeti Vatan Eden Şair: Elmas Yıldırım”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:474-490, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:396-412, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Modern Azerbaycan Edebiyatı”, Yeni Türkiye (Kafkaslar Özel Sayısı - VI), Yıl:21, Sayısı:76, s:379--395, Ankara Temmuz-Aralık 2015.

“Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler”, Yeni Türkiye (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı - V), Yıl:21, Sayısı:70, s:6254-6274, Ankara Mart-Haziran 2015

“Kosova’da Türkçe yayınlanan Bir Gazete: Tan”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s:85-107.

“Reşit Hanadan (Hayatı, Sanatı ve Eserleri)”, Kardeş Kalemler Dergisi, Yıl:9, Sayı:102, s:2725-26, Haziran, Ankara 2015; Kosova İmza Dergisi, Yıl:4, Sayı:29, s:14, Prizren 2015.

“Reşit Hanadan’ın Duygu Tutsağı Adlı Eserinde Yer Alan ‘Bir Hidrellez Günüydü’ Öyküsü Üzerine Bir İnceleme”, Hikmet Dergisi, Cilt:2, Nu:5, s:101-110, Priştine Mart 2014.

“A Study Of Lord Byron’s The Turkish Tales İn Terms Of Orientalism”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: XLIX, s:195-214, İstanbul 2014.

“Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Mekân Unsuru Olarak Deniz”, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:149-166, Ordu Eylül 2012

“Güzide Taranoğu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Dede Korkut Dergisi, Cilt: 1, S:1, s:126-148, Ordu Eylül 2012

"Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Yabancılaşmaya Karşı Gösterilen Mukavemet ve Örnek Kişiler”, The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 22, Page:166-173, Summer 2012.

“Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi”, The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 21, Page: 209-223, Spring 2012

"Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Zaman Ve Mekân Baglamında Yabancılasmanın Tezahürleri”, Cilt: 3 Sayı: 5 sayfa: 108-120, Ordu, Haziran 2012.

“Revıew Of The Malumat (Newspaper) In The Respect Of Shape, Content And The Authors” (The Copıes 1-100), ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, s. 165-188, Ordu, Haziran 2011

“Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Tepe Kavramı ve Simgesel Değerleri”, The Journal of International Social Research, Volume: 4 Issue: 17, Page:110-129 Türkiye, Spring 2011.

“Felâtun Beyle Rakım Efendi Romanında Geleneksel Anlatım Şekillerinin Tesirleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1, s.58-71, Afyon, Nisan 2000.

“İlk Hikâyecilerimizden Emin Nihad Bey ve Müsâmeret-nâme Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 1, s.215-226, Afyon, Mayıs 1999.

“Elmas Yıldırım'ın Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nu:120, s.185-200, İstanbul, Haziran 1999.

“Elmas Yıldırım'ın Şiir Dünyası Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nu:119, s.219-234, İstanbul., Nisan 1999.

Şinasi'nin Şiirlerinde Batılılaşma ve Medeniyet Fikri, Dil ve Edebiyat Jurnalı, Nu:2 (17), s.98-100, Baku/Azerbaycan 1997.

Türk İllerinde Nevruz Kutlamaları-I, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.5, s.6, Baku/Azerbaycan, 18 Mart 1993; Türk İllerinde Nevruz Kutlamaları-II, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.6, s.5, Baku/Azerbaycan, 1 Nisan 1993

Türk Kültüründe Nevruz, Menlik Gazetesi (Kızılelma), S.5, s.4, Baku/Azerbaycan, 18 Mart, 1993,

 
 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.