ANASAYFA  
 
AKADEMİK SAYFA - Yayınlar - Kitaplar
 
 

Güzide Gülpınar Taranoğlu'nun Yayınlanmamış Mektupları, Zinde Yayınları, İstanbul 2012, 150 s.

Mektup, konusu sınırsız olan bir edebi türdür. Bu nedenle bütün hayatı içine alır. Gönderen kişinin iç dünyasını yansıttığından, bu tür aracılığıyla o kiĢiyi yakından tanımak mümkündür. Ayrıca mektup aracılığıyla o devrin düşünce tarzı, zihniyetleri ve edebi anlayışları da anlaşılabilir.

Güzide Taranoğlu, Cumhuriyet Dönemi‘nin önemli kadın Ģairlerindendir. Sanat ve edebiyata dair görüşlerini Gülpınar dergisi vasıtasıyla yaklaşık otuz yıl boyunca okurlarıyla paylaşır. Çok daha samimi bir üslupla, sanata ve edebiyata dair görüşlerini, duygu ve düşüncelerini ifade eder. Ayrıca şairin, gençlerin eserlerini değerlendirdiği mektupları da vardır. Bu mektuplarda gençler tarafından gönderilen şiirleri değerlendiren Taranoğlu, onlara çeşitli tavsiyelerde bulunur. Bu da, şairin mektuplarının değerini artırırken bir yandan da onun farklı yönlerini de ortaya koyar.

Bu çalışmada, şairin 1976-1992 yılları arasında yazdığı mektupları ele aldık. şair, 2005 yılında eşinin vefatıyla hayata küser, bu nedenle birçok belge ve fotoğrafını çöpe atar. Buradaki mektupların önemli bir bölümüne ulaşmamızda Mehmet Nuri Parmaksız ve AyĢen Güçler‘in önemli katkıları olmuştur. Çalışmamız iki ana bölüm ile giriş, sonuç ve kaynakçadan oluşur.

GiriĢ bölümünde mektup türü hakkında bilgiler verilir, bu türün tarihi geliĢimi ele alınır. Ayrıca Güzide Taranoğlu‘nun mektuplarının içeriği üzerinde durulur.

Çalışmanın birinci bölümü “Güzide Taranoğlu’nun Yayımlanmamış Mektupları (İnceleme)” adını taşır. Bu bölümde şairin yazdığı mektuplar; edebi mektuplar, özel mektuplar, tebrik ve teşekkür mektupları başlıkları altında incelenir. şairin yazdığı edebi mektupların yanı sıra, şaire yazılanlara da yer verilir. Mektuplar, alfabetik olarak değil, yazıldıkları tarihe göre sıralanır. Çalışmanın ikinci bölümü ise, “Güzide Taranoğlu’nun Yayımlanmamış Mektupları (Orijinal Metin)” başlığını taşır. Bu bölümde, şairin yazdığı ve şaire yazılan mektupların tam metinleri verilir. ÇalıĢmanın sonuç kısmında ise Güzide Taranoğlu‘nun mektupları üzerinde genel bir değerlendirme yapılır. Çalışma son olarak Kaynakça ile bitirilir.

Güzide Taranoğlu, 2010 yılında tüm belgelerini, kitaplarını, dergilerini telif haklarıyla birlikte Emlak Bankalılar Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı TEVAK‘a bağışlamıştır. Ġncelediğimiz mektupların orijinal şekilleri TEVAK müzesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmamız esnasında, vakfın arşiv kayıtlarından sıkça yararlandık. Bu nedenle TEVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. Kemal Ökçün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Cahit Barutçu ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhittin Güreli, M. Ülker Genç, Kenan Doğanyiğit, Hüseyin Çelebi‘ye ve çalışmaları ile bizlere yardımcı olan Vakıf Müdürü Ayşen Güçler‘e ayrıca teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bu çalışmayla, Türk edebiyatında kendisine haklı bir yer edinen Güzide Taranoğlu‘nun bilinmeyen yönlerine ışık tutmuş ve bu alanda çalışacak kişilere yeni bir kapı açmış oluruz.

20160206__6833612323.pdfTarih : 6.2.2016

 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.