ANASAYFA  
 
AKADEMİK SAYFA - Yayınlar - Kitaplar
 
 

Müsâmeret-nâme, Şule Yayınları, İstanbul 2002, 517s.

1871-1875 yıllarında yazılan E. Nihat Bey’in Müsâmeret-nâme adlı eserini Osmanlıca orjinalinden günümüz harflerine aktarmıştır. Eser; Önsöz, Giriş, Metin ve sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Okumuş giriş bölümünde Türk Edebiyatında hikâyenin doğuşu, Emin Nihat’ın hayatı ve eserleri ile Müsâmeret-nâme hakkında bilgiler verir. Metin bölümünde ise, Yedi hikâyeden oluşan ana metin günümüz harflerine aktarılır. Son bölümde anlaşılmasında güçlük çekilebilecek kelimeler için bir sözlük verilmiştir.

Müsâmeret-nâme, Tanzimat Edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerindendir. 1871-1875 yıllarında Emin Nihat Efendi tarafından yazılan eser, toplam yedi hikâyeden oluşur. Konusunu günlük hayattan alırken, kahramanlarını da toplumda yaşayan insanlar arasından seçer. Eski ile yeni arasında realist bir geçiş sağlar. İlk hikâyelerdeki teknik eksiklikler sonlara doğru azalır. Eser, zaman zaman kullandığı halk söyleyişine yakın sade ve halk söyleyişine yakın üslubuyla geçiş dönemi özelliğini taşır. Şekil ve muhteva açısından Türk hikâyeciliğine geniş ufuklar açar. Hikâyelerde zaman olarak XIX yüzyıl temel alınırken, mekân olarak da imparatorluğun geniş coğrafyası kullanılmıştır.

20160206__2923242450.pdfTarih : 6.2.2016

 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.