ANASAYFA  
 
AKADEMİK SAYFA - Yayınlar - Kitaplar
 
 

Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz, Diyanet yayınları, Ankara 2009, 377 s. “Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz (Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri)” adlı bu çalışmada, Azerbaycan edebiyatının çağdaş şairlerinden olan Memmed Araz’ın üzerinde durulmuştur. Kitap giriş bölümü ile birlikte toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Çağdaş Azerbaycan edebiyatı hakkında genel bilgiler verilerek, şairin yaşadığı dönem tanıtılmıştır. Ayrıca bu bölümde Sovyet devri Azerbaycan’ındaki kültürel ortam, bağımsızlığın kazanılması için verilen mücadele ve devrin sanatkârlarının içinde bulunduğu olumsuz şartlar da verilmeye çalışılmıştır. Diğer bölümlerde ise, sanatkârın hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti, şiirlerinde işlediği temalar ile dili ve üslûbu üzerinde durulmuştur. Son bölümde de, bu çalışmada istifade edilen kaynaklara yer verilmiştir.

Yapılan çalışma göstermektedir ki, Memmed Araz edebî kişiliği, sanatı ve eserleriyle son dönem Azerbaycan edebiyatının en önemli edebî şahsiyetlerinden birisidir. Eserleri, Türk topluluklarının pek çoğunda, Rusça’ya çevrilerek yayınlanmıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, Memmed Araz, Çağdaş Azerbaycan edebiyatını temsilen, Türk Dünyası edebiyat tarihlerine, her seviyedeki ders kitaplarına ve antolojilere girmesi gereken edebî bir şahsiyettir.20160206__7009088397.pdfTarih : 6.2.2016

 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.