ANASAYFA  
 
AKADEMİK SAYFA - Atıflar -
 

Atıflarım Tablo 1. Bilimsel Yayınlara yapılan Atıflar:

Të dhënat për punimet (Eser Detayları):

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet

Yazarlar / Başlık / Dergiler / Yıl / hacim / sayısı / Sayfalar

 “Impact

factor”

(Ana Yazar)

Pa “Impact factor”

(OrtakYazar)

Nr. i

citimeve

(Atıf)

Müsameret-name (Gece Hikayeleri), Şule yayınları, Kasım 2002 İstanbul

S.Okumus-B.Semiha Bahçeci, Tanzimat Hikaye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2012; 26,27,27,29,29,41.

S.Okumus-B.Semiha Bahçeci, Tanzimat Hikaye ve Romanlarında Mekan Unsuru Olarak deniz, Dede Korkut Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ordu 2012; 151, 162

Yasemin Aras, Bir Hikaye Olarak Emin Nihat Bey'in Müsameretnamesi Üzerine Bir İnceleme, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006; 11

Didem Ardalı Büyükarman, Edebiyat Tarihimizde Dergiler ve Revnak Mecmuası, Turkısh Studies, Volume 4/8 Fall 2009; 782

Batman Kaya, YABAN(CI) HALİN TERCÜMESİ - Müsâmeretnâme’yi İdraka Dair, http://batmankaya.blogcu.com/yaban-ci-halin-tercumesi-musameretname-yi-idraka-dair-b/4910572; 2

Prof.Dr. Süleyman Tülücü, Binbirgece Masalları Üzerine (Seçilmiş Bibliyografya), Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22, Erzurum, 2004;  27

Prof.Dr.Süleyman Tülücü, Meddah, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri Üzerine Notlar, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 24, Erzurum, 2005; 7

Meriç Kurtuluş, On Dokuzuncu Yüzyılda Kadınların Özgürleşme ve Dayanışma Alanı: Mektup, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 2012; 57

Prof.Dr.Nurullah Çetin, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, http://www.kusulular.com/forum/index.php?topic=9089.0;imode, 1

F.Günay, Müsamere-name, Kitaplık Dergisi, İstanbul 2003.

İnci Enginün. Yeni Türk Edebiyatı (Tanzimattan Cumhuriyete), Dergah Yayınları, İstanbul 2006, 1

x

 

 

 

6

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

1

Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz (Hayatı, Sanatı ve Eserleri), Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2009.

T. Salış, Memmed Araz, The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010; 519

 

 

 

 

1

Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi, Serüven yayınları, Ordu 2010.

S. Bayram, Güzide Gülpınar taranoğlu (Hayatı, Sanatı ve Eserleri), Zinde Yayınevi, İstanbul 2012, 24,26,28,29,46,92,101.

D. Güner, Sivri Dilli Rüzgar, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 196,197,197,197,198.

H.Çiçekli, Kırkıyısında Erkete Acılar, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 208,208,208, 209,209,209,209.

S. Okumuş-S. Bayram, Güzide Taranoğlu'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 129,129,130

S. Bayram, Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi, Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:4, S:17, 646

S.Küçük-V.Odabaş, Ordulu Şairler Örnekleminde özel isimlerin Kültürler Arası Öğrenmeye Katkısı, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall, 2012, 2355

G.Akçiçek, Modern Ordu şairleri Üzerine, http://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=17470

İ. Yıldız, Ordu'da; şiirin kökenleri, düzlemi, çevresi ve olanakları http://www.unyekent.com/koseyazi/print.php?kyazino=2725; 1

İçimizden Biri Rüstem Gürler, Ordu SMMMO Bülten, s.9-12; 4

 

 

 

 

7

5

7

3

1

 

1

1

1

1

1

4

7.Tanzimat Hikaye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2012

S.Bayram, Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 192

 

 

 

 

1

Gülpınar Dergisi (Metin-İnceleme-İndex), Zinde Yayınevi, İstanbul 2012

Nur Ersen, Gülpınar dergisi, http://www.birharf.net; 1

 

 

 

1

Gülpınar Dergisinde Edebi Potreler, Serüven Kitap, Ordu 2012

S. Bayram, Güzide Gülpınar taranoğlu (Hayatı, Sanatı ve Eserleri), Zinde Yayınevi, İstanbul 2012, 44

B.S. Bahçeci, Gülpınar Dergisinde Edebi Potreler, Dede Korkut Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 188

İ.Kayacan, Gülpınar Dergisinde Edebi Potreler, http://www.munevverduver.com.tr/yazar/4253-mak39den-asm39n-sesi.html; 1

Ü.Şöhret Dirlik, Gülpınar Dergisinde Edebi Potreler, http://blog.milliyet.com.tr/gulpinar-dergisinde-edebi-portreler/Blog/?BlogNo=375984;1

 

 

 

1

1

1

 

1

Güzide Gülpınar Taranoğlu'nun Yayımlanmamış Mektupları, Zinde Yayınevi, İstanbul 2012

Nur Ersen, Güzide Gülpınar Taranoğlu'nun Yayımlanmamış Mektupları, http://www.birharf.net; 1

 

 

 

 

1

A R A T O P L A M                                                                                                                                                              54

Makaleler

Güzide Taranoğlu'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012

 

 

 

Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Bakımından Gülpınar Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2012, s.209-223

S.Bayram, Güzide Gülpınar Taranoğlu (Hayatı, Sanatı ve Eserleri), Zinde Yayınevi, İstanbul 2012; 44

S.Okumuş-S.Bayram, Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler, Serüven Kitap, Ordu 2012; 133

S.Bayram, Güzide Taranoğlu'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Dede Korkut, Yıl: 1, Sayı:1, Yaz 2012; 132,132,132,133

x

 

 

 

1

1

4

Tanzimattan Günümüze Edebiyat Tarihi Yazarlığı ve Edebiyat Tarihleri Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:3, S:14, Güz 2010.

Semra Demir, Türk Edebiyatı Tarihi Bibliyografya Çalışması, http://www.semrademir.com.tr/turk-edebiyati-tarihi-bibliyografya-calismasi/#&panel1-7

Mehmet Güneş, Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Mustafa Nihat Özön ve Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, Erzurum 2011, 174,192.

Onur Akbaş, “Lisan-i Osmani” Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, 684

x

 

 

 

9

 

2

 

1

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Zaman ve Mekan Balamında Yabancılamanın Tezahürleri’, ODÜ Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi, S: 5, s. 109. 2012.

A.Alver, İlk Dönem Türk Romanlarında Yanlış Batılılaşma Sonucu Yabancılaşan Karakterler, Dede Korkt, Yıl:1, Sayı:2, Kış 2012; 30,36

x

 

 

 

 

 

2

Elmas Yıldırım'ın Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, TDA İstanbul 1999.

S.Okumuş, Elmas Yıldırım, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.VII, s.

x

 

 

 

1

Elmas Yıldırım'ın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, TDA, İstanbul 1999.

S.Okumuş, Elmas Yıldırım, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.VII, s.

x

 

 

 

1

Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı, Uluslararası ICANAS Sempozyumu, AKDTYK Yay., 10-15 Eylül 2007, Ankara.

S.Okumuş, Modern Azerbaycan Edebiyatı, Yeni Türkiye Yayınları, C.19, Ankara 2002

x

 

 

2

Tanzimat hikaye ve Romanlarında Seyyar Satıcılar, Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu, Harran Üniversitesi-Şanlıurfa Belediyesi, 27-29 Nisan 2012, Şanlıurfa.

S.Okumuş-B.S.Bahçeci, Tanzimat Hikaye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2012; 53,61,61,63,64

x

 

 

 

5

 

A r a T o p l a m

 

 

29

G E N E L  T O P LA M

 

 

86 

 

20160206__7264825701.pdfTarih : 6.2.2016

 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.