ANASAYFA  
 
 
 
Salih OKUMUŞ
salihokumus@salihokumus.com
 
 

Makedonya'da Türkçe yayınlanan Bir Edebiyat dergisi:

28.2.2016

Sesler Dergisi, 1965-2001 yılları arasında toplam 331 sayı yayımlanan Balkanların en uzun soluklu dergisidir. 1965 yılının aralık ayında ilk sayısını çıkarır. Bazı aylar, derginin basımında aksaklıklar görülse de, 2001 yılının Nisan aynına kadar yayım hayatını sürdürür. Toplum-Sanat dergisi ünvanıyla yayım hayatına başlayan Sesler, 301. sayısından itibaren kendisini Kültür-Sanat dergisi olarak tanımlar.

Eski Yugoslav coğrafyasında, daha cok Türklerin yoğun olarak bulundugu Makedonya ve Kosova’da dağıtılır. Türk aydınları arasında yaygın olarak okunan bu dergi, Balkan Türk halkının milli benlik ve kimliklerinin güçlenmesine katkıda bulunma amacındadır. Dergide şiir, hikâye, deneme, köşe yazısı gibi türler yanında bibiliyografya çalışmaları da bulur. Öte yandan bazı popüler yabancı yazarların çevirilerine de yer verilir. Dergi karma kültürün izlerini taşır. Kosova Türkleri’nin geçmişi, örf ve adetleri, kültürü, sanatı, bilhassa Türkiye ile ilgili çeşitli yazılara yer verildiği görülür.

2. Sesler Dergisinin Şekil Muhteva ve Yazar Kadrosu Bakımından İncelenmesi:

a. Sesler Dergisinin Kimlik Bilgileri:

 1965-2001 yılları arsında toplam 331 sayıya ulaşan Sesler, aylara göre değişse de 100-150 sayfa civarındadır. Derginin hangi yılda çıktığı ve kaçıncı sayısı olduğu derginin ön kapağında, ilk sayfasında ve künye bilgilerinin bulunduğu sayfada gösterilir. Künyede yıl, sayı, ay, sahibi, yönetmen, ve iletişim gibi daha detaylı bilgilere yer verilir.

Derginin ilk yönetim kurulu başkanı Fahri Kayadır. 68. sayıdan itibaren yönetim kurulu başkanılığını Kamuran Tahir, 89. sayıdan sonra ise, Şükrü Ramo üstlenir. 221. sayıdan sonra yönetim kurulu başkanının ismine yer verilmez. Derginin ilk yönetim kurulu üyeleri, İlhami Emin, Kemal Lila Lidiya Yaşar, Necati Zekeriya, N. Dişo Ülkü, Süreyya Yusuf, Şerafettin Nebi ve Şükrü Ramo’dur. 68. Sayıya kadar bu üyeler görevlerine devam eder. 68. Sayıdan 88. Sayıya kadar isim belirtilmez. Ardından, Hurşit Rifat, İsmail Zekeriya, Avni Engüllü, Mustafa Yaşar ve Hasan Mercan görev yapar. Derginin yçnetim kurulu üyeleri zaman zaman değişmekle birlikte bazı üyeler hiç değişmeden görevlerine devam eder. Son sayılarda ise, bu görevi Nikola Tasev tek başına yürütür. Yönetim kurulu üyeleri, derginin yayın hayati boyunca onaltı defa değişir. 331 sayının 90 tanesinde ise, yönetim kurulu üyelerinin ismi belirtilmez.

Derginin ilk editorü Nusret Dişo Ülkü’dür. Ülkü, derginin ilk 27 sayısının editörlüğünü üstlenir. 28. sayıdan 181. Sayıya kadar herhangi bir editör ismi belirtilmez. 182. sayıdan 229. sayıya kadar Remziye Morina, Gülseren Hayrullah ikilisinin ismi verilir. 230-233. sayılarda ise, G. Talip R. Morina ve A. Ali’nin ismi geçer. 234. sayıda G. Talip, G. Hayrullah; 235-271. sayılarda G. Talip; 272-276. sayılarda G. Talip, G. Halim G. Hayrullah; 277-327. sayılarda ise, G. Talip, G. Hayrullah derginin editörlüğünü üstlenirler. 328. sayıdan son sayıya kadar yine editörün ismi verilmez.

Yazı işleri kurulu başkanlığına ilk İlhami Emin getirilir. Daha sonra Fahri Kaya, Süreyya Yusuf, Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Arif Ago, Hasan Mercan, Alaettin Tahir, Suat Engüllü, Fahri Ali, Vefki Hasan, Avni Abdullah ve Drita Karahasan derginin farklı sayılarında yazı işleri kurulu başkanlığı görevinde bulunurlar.

Kapak düzeni ve teknik sorumluların isimleri 311. sayıdan sonra künyede verilmeye başlanmıştır. İsmet Ramiçeviç, Nur Gökbulut, L.Güzelova, Asım Yücelsoy, Bilal Erdoğan, Ayşegül İ. Drahşan, Mustafa Asım, Bedi İbrahim, Petar Ramiçeviç isimleri geçen kişilerdir.

Derginin son sayfasında basıldığı yer, fiyatı, banka hesap numarası ve adres bilgilerine yer verilir. 210. sayıya kadar basıldığı yer ve basıldığı yerin adresi Nova Makedonya, Üsküp-Makedonya olarak gösterilir. Bu sayıdan son sayıya kadar Reçatnica BEEO NIP RO Nova Makedonya, Üsküp şeklinde gösterilir. Yazışma adres bilgileri “SESLER” NİP “Nova Makedoniya” Mito Hacivasilev – Yasmin bb. şeklinde verilir.

Sesler dergisinin İlk sayısında fiyatı 15 dinar olarak gösterilir. Bu fiyatlandırma 106. sayıya kadar aynıdır. 107-113. sayılar 20, 114-151. sayılar 50, 152-181. sayılar 100, 182-236. sayılar 200 dinardir. Yıllık abone ücreti ise, 1500 dinar olarak verilir. Derginin fiyati 236. sayıdan sonra tekrar asağiya çekilir. Buna göre, 236-243. sayılar 20, 244-251. sayılar 10, 272-331. sayılar ise, 50 dinardan satışa sunulur.

Dergiye abone olanlar için banka hesap numarası da verilmiştir. Banka hesab numarası 40100 – 601 – 12963’dür. Derginin basım adresi ise “Nova Makedoniya Üsküp” olarak verilir.  

b. Sesler Dergisinin Şekil Özellikleri:

1. Kapak Kompozisyonu: Sesler dergisi uzun ömürlü bir dergidir. Derginin kapak tasarımı 200. sayıya kadar aynıdır. Her sayinin kapak tasarımı aynıdır, ancak kapak renkleri değişmektedir.

Derginin adı, kapağın alt kısmını ortalayacak şekilde ve küçük harflerle yazılır. “Sesler” kelimesinde bulunan “l” harfinin üzerinde dikey biçimde “Toplum Sanat Dergisi” ifadesi bulunur. Devamında dergimin sayısı ile yayımlandığı aya ve yıla yer verilir. Derginin ismi bütün sayılarda aynı yazı tipi ve puntoyla verilir. Derginin kapağı her ay farklı renk olarak basılır, arka sayfası ise renksizdir. Kapaklarda sarı, mavi, kırmızı, pembe, gri, mor, koyu yeşil gibi tek ve sade renkler kullanılır. Derginin, 301. sayısından itibaren ebadında ve kapak komposizyonunda değişikliğe gidilir. Farklı resim ve desenler kullanılmaya başlanır. Bu yeni tasarım son sayıya kadar devam eder. Kapaklarda zaman zaman önemli günlerin ve şahısların tanıtımını da yapılır. Bu başlıklar genellikle kırmızı renkte ve derginin sayısının hemen altında verilir.

301. sayısından itibaren arka kapağın sol üst köşesinde ISSN numarası verilir. Kapak tasarımı 301. sayısından itibaren farklı kişiler tarafından hazırlanır. Derginin kapak ve teknik sorumlusu İsmet Ramiçeviçtir. İsmet Ramiçeviç’in adı 301. sayıdan itibaren künyede de verilir.

2. Dizgi ve Baskı Tekniği: 1965-2001 yılları arasında 36 yıl yayın hayatına devam eden Sesler dergisi, Nova Makedonya, Üsküp-Makedonya matbaası tarafından basılır. Sesler, latin harfleriyle ve Türkçe olarak basılır. Ancak 13. sayı Türkçe ve Makedon dillerinde basılır. Hatta bu yönde bir karar alındığı da belirtilir. Ne var ki, bu karar hiçbir sayıda uygulanmaz.

Dizgi ve mizanpaji künyede isimleri geçen İsmet Ramiçeviç, Nur Gökbulut, Asım Yücelsoy, Bilal Erdoğan, Ayşegül İ. Drahşan, Mustafa Asım, Bedi İbrahim, Petar Ramiçeviç tarafından yapılır. Dergi kapak sayfaları dahil ikinci hamur sarı kâğıda basılır. Baskı kalitesinde farklılık pek fazla görülmez. 1992 yılından itibaren Yugoslavya’nın dağılmasıyla maddi imkânsızlıklar yaşanır.

                        Dergide yer alan başlıklarda ve metin kısımlarında farklı puntolar kullanılır. Başlıklar genellikle koyu fakat desenlerin arasında kaybolacak şekilde verilir. Sayfa numaraları ikinci sayfadan başlatılır, ön kapak birinci sayfa olarak kabul edilir.

3. Fotoğraf ve Desen (Çizim): Toplamda 331 sayı olan bu dergide 200’ün üzerinde resim bulunur. Bilhassa yazar, şair, sanatçı, bilim ve devlet adamlarına yönelik yazılarda zaman zaman fotoğraf ve resim kullanılır. Özellikle dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Broz Yosip Tito’ya ait resimlerin çokluğu dikkati çeker.

                        Dergi, desen ve çizimler açısından da oldukça zengindir. Dergide yayımlanan hikâye, masal ve şiirlerle ilgili çizimler bulunur. 301. Sayıdan itibaren kapakta da fotoğraf ve desenler kullanılmaya başlanır. İç sayfalarda ise, yazıların temasına uygun fotoğraflara yer verilir. Başlıklar için farklı şekiller ve desenler kullanılır. Bunların derginin bütün sayfalarına yayılması da dikkat çekicidir.

            4. Sayfa Yapısı: Sesler, sayfa sayısı bakımından 100-150 sayfa civarındadır. Derginin ilk sayfasında künye, sonraki sayfasında içindekiler bölümü bulunur. Son sayfada ise adres, fiyat, banka hesap numarası, matbaa ve adresi bilgilerine yer verilir.

                        Dergi, 1. sayıdan 299. sayıya kadar hikâye kitabı boyutunda olup ebadı 12,5x20 cm’dir. İkinci hamur, sarı kâğıt kullanılır. Bazen bu ebada uymayan sayılara da rastlanır. Bu durum derginin ciltlenmesi sırasındaki traşlanmayla ilgilidir. 300. sayıdan itibaren derginin ebadı ve kullanılan kâğıdın kalitesi de değişir. Bu sayıdan itibaren fotoğraf albümü boyutunda çıkarılan derginin ebadı, 16,5x21 cm’dir. Ayrıca kâğıt kalitesi de artırılarak birinci hamur beyaz renk kâğıt kullanılır.

 

c. Sesler Dergisinin Muhteva Özellikleri:

Sesler, toplum-kültür-sanat dergisidir. Bu nedenle bünyesinde şiir, hikâye, roman, tiyatro, halk edebiyatı ve folklor ürünleri, dil ve edebiyat yazıları, tiyatro ve tiyatro yazıları, tarih yazıları, siyasi-sosyal konularda yazılmış yazılar, Olaylar, mülakatlar, bibliyogragya, biyografi, çeviri, deneme, değini, eleştiri ve tanıtım yazıları ile çeşitli haber barındırır.

Dergide en çok “şiir” türünün yer aldığı görülur. Buna gore, 7000 civarında şiir ve 700 civarında hikâye bulunur. Bunların yarıya yakını Makedonya ve Kosova Türk edebiyatçılarına aittir. Ayrıca dergide, dil araştırmalarından tarih ve sanat araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede yazılar yer almaktadır. Bölgedeki Türklerin folkloru üzerine yapılan derleme ve değerlendirme çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır. Derginin, “belirli alanlarda farkındalık uyandırmak, yeni nesillerin yetenekli olduğu alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak” yönündeki hedeflerinin, tür çeşitliliğindeki bu zenginliğin en önemli sebebi olduğunu söyleyebiliriz. [2]

1. Şiir: Sesler, hiç şüphesiz şiir ağırlıklı bir dergidir. Balkan Türklerinin şiire önem vermesi, derginin de genç kalemlere kapılarını açmasında etkisi gözlerden kaçmamaz. Genç yazarlar kendilerini göstermek için şiir dışındaki türlere pek ilgi duymamışlardır. Dergide sürekli yazan bir şair kadrosunun varlığı dikkat çeker. Ancak derginin asıl amaçlarından biri de genç yeteneklerin önünü açmaktır. çıkarmaktır. Bu maksatla daha ilk sayıdan itibaren dergide genç kalemler adına umutlar köşesi ayrılır. “Sesler dergisinin 36 yıllık serüveni boyunca; edebiyat ve sanatla ilgilenen birçok genç yetenek, ürettiklerini bu dergiye ulaştırır. Bu yazılardan kimisi “Umutlar” kimisi “İlk”, kimisi “Genç Umutlar”, kimisi de “Genç Şairler” adı altında yayımlanmıştır.”[3]

Dergide 7000’den fazla şiir bulunur. Bunların yarıya yakını bölgede yaşayan Türklere aittir. Bir kısmı Türkiyede yaşayan şairlerden, bir kısmı da önemli Balkan ve dünya şairlerinden yapılan çevirilerden oluşur. Şiirlerin çoğunluğunun altında şairlerinin imzası bulunur.

Sesler dergisi, şiirin önemini vurgulamak, Balkanlardaki halk şairlerine ve şiirlerine sahip çıkmak için 88, 98 ve 218. sayılarını “Struga Şiir Akşamları”, 242-243. sayısını “Çağdaş Türk Şiiri” ve 215. sayısını da “Çağdaş Bosna-Hersek Şiiri” adında özel sayı olarak yayımlar.

 Dergide yayımlanan şiirlerde, genellikle belirli bir nazım şekline ve ölçüye bağlı kalınmaz. Ancak hece vezni ve halk edebiyatı nazım şekilleri ağırlıktadır. Bu durum, derginin milli edebiyat çizgisinde olmasına dayandılılabilir. Heceyle yazılan şiirlerin çokluğuna rağmen serbest ölçüyle yazılmış çok sayıda şiir de vardır.

2. Hikâye-Roman: Sesler dergisinde şiirden sonra en çok hikâye türüne yer verilir. Dergide 700’e yakın hikâye bulunmaktadır. Kosovalı Türklerin yazdığı hikâyelere sıklıkla rastlanır. Hikâyelerde köy hayatı, hasret, macera, komşuluk gibi temalar işlenir. Hikâyelerde genellikle eğitici konular üzerinde durulur. Kullanılan mekânlar da okurun yakından tanıdığı köyler ve kasabalardır.

Enver Baki, Fahri Kaya, Necati Zekeriya, Ahmet S. İğciler, İskender Muzbeg, Hasan Mercan, Alaettin Tahir, Avni Abdullah, Süreya Yusuf, Avni Engüllü, Suat Engüllü, Recep Murat Bugariç, Mehdi Halıcı, Abdulkadir Heyber, Erol Hayrettin, Leyla Hüseyin, Enver İlyas, Mustafa Karahasan, Şecaattin Koka, Şükrü Ramo, Bayram İ. Rogovalı, Güler Selim, Mustafa Yaşar, Agim Rıfat Yeşeren gibi yazarların hikâyelerine sıklıkla rastlanır. Ayrıca Türkiyeden Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Bekir Yıldız, Zeyyat Selimoğlu, Ömer Seyfettin, Selim İleri, Ömer Faruk Toprak, Tarık Dursun K. Talip Apaydın, Sabahattin Ali, Necati Cumalı gibi önemli isimlere de yer verilir.

            Yugoslavya’nın diğer uluslarının hikâyecileri arasında Niyaz Alispahiç, İvo Adnriç, Horje Luis Borges, Boşko Bogotiç, Jovan Boşkovski, Miodrag Bulatoviç, Vera Bujarovska, Jivko Çinko, Branko Çopiç, Maksim Gorki, Sotir Guleski, Ernest Hamingvey, Ali İsakoviç, Aldo Kliman gibi yazarların eserleri çeviri olarak derginin takipçilerine sunulur.

Sesler dergisinde romana pek yer verilmez. Romanların hacimli olması ve konu bütünlüğünün kaybolması buna sebep olarak gösterilebilir. Ancak 46 defa romanlardan alınmış çesitli bölümlere yer verildiğine şahit oluruz. Bunların yirmi dokuz tanesi çeviridir. Dergide, İvo Andriç, Miodrag Bulatoviç, Taşko Georgiyevski, Neşat Nuri Güntekin, Nazım Hikmet, Blagonya İvanov gibi yerli ve yabancı toplam 35 yazarın romanlarına yer verilir. Bunlar arasinda, İvo Andriç’in “Düş”, Miodrag Bulatoviç’in “Dalmaçya'lı Kadın Karadağ'da Nasıl Doğum Yapıyordu”, Nuri Reşat Güntekin’in, “Miskinler Tekkesi’nden”, Nâzım Hikmet’in, “Duruyorum Kımıldamadan Lenin’in Başucunda”, Nâzım Hikmet’in “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim'den”, Yakup Kadri Karaosmanoglu’nun “Yaban”, Vlado Maleski’nin “Savaş Arkadaşları”, Bojin Pavlovski’nin “Çinli Miladin” Meşa Selimoviç’in “İnsan Olmak İstiyorum” Kostas Valetas’ın “Göçebeler” gibi ismini zikretmediğimiz sosyal içerikli birçok roman dikkat çeker.

3. Tiyatro ve Tiyatro Yazıları: Sesler dergisi tiyatro oyunu olarak 70 esere yer vermiştir. İlhami Emin, Hasan Mercan, Şerafettin Nebi, Sabit Yusuf ve Süreyya Yusuf tiyatro eseri alanında isim yapmış, yazdıkları oyunlarla insanların beğenilerini kazanmış kişilerdir. Yazılan eserler daha çok trajedi ve drama şeklindedir. Dergi çeviri tiyarto eserlerine pek yer vemez. Sadece on dört çeviri tiyatro eseri bulunur. Ayrıca beş tane de radyo oyununa yer verilir. Bunlardan ikisi çeviridir.

            Dergide yayımlanan tiyatro oyunlarında göze ilk çarpan, yazarların toplumsal konuları ele almalarıdır. İlhami Emin’in “od”, “Memed”, “Yunus Emre”, “Konuk”, Yabancı”, “Nasrettin”, “Kuş Ahmet” gibi oyunlarında olaylar dramatik şekilde anlatılır. Hasan Mercan’ın oyunlarında duygusallık ön plandadır. Mercan’ın “Kartallar Bayramına Elveda 1-2-3”, “Dullar Evi”, Çiçekçi Ali”, Aşk Yüzünden”, “Deliler”, “Anne”, Dağ Gelini”, “Bir Avuç Mavi” gibi eserleri buna örnek olarak gösterilebilir.        

Dergide tiyatro edebiyatı alanında yazılmış 52 tane de yazı vardır. Bu alanda en çok Avni Engüllü, Şerafettin Nebi, İvan İvanovski, Fahri Kaya, Kemal Lila gibi yazarların isimleri dikkati çeker.

Avni Engüllü, Fadıl Haciç’in “Tarak” adlı güldürüsü ile “Halklar Tiyatrosunun Türk Dramı Kolunda Yeni Soluklar” ve “Müffettişi Bir Yenice Yaşamak”; Vindsor’un “Şen Kadınları Üsküp'te”, “Halklar Tiyatrosu Türk Dramı Türkiye Yolculuğundan Başarı ile Döndü”; İrfan Bellür’ün “Memet Oyununu Düşünürken”; İvo Andriç’in “Irgat Siman’ı Sahnede”, “Yazınımızda Tiyatro Türünde Aliş”, “Zoraki Hekim mi, Zoraki Güldürü mü?” gibi yazılarıyla tiyatro oyunlarının hem tanıtımını hem eleştirisini yapar, eksiklerin giderilmesi hususunda çeşitli önerilerilerde bulunur. Şerafettin Nebi “Anılarımda Büyük Kalpler”, “İlk Oyunun Hatıraları”, “Otuz Yıl Önceki Yeni Yol’un Dram Grubu”, “Sahne Notlarımdan” ve “Turne Güncemden” başlıklı yazılarında oyunculuk hatıralarından bahseder.

4. Dil ve Edebiyat Yazıları: Sesler dergisinde, muhtelif alanlarda birçok yazı kaleme alınır. Makale, hikâye, deneme, anı, mektup, şiir olmak üzere edebiyatımızın hemen hemen her türüne yer verilir. Dergi konu bakımından çeşitlilik arz etse de, en önemli yazılar dil ve edebiyat üzerinedir.

Dergide dil ve dil öğretimi ile alakalı 112 yazı bulunmaktadır. Bunların arasında Türkçe eğitim-öğretimde yaşanan zorluklar ile dilbilgisi kuralları ve kullanımı, Türk dilinin tarihi gelişimi, dil özellikleri, yabancı dillere geçmiş Türkçe kelimeler gibi birçok makale bulunur.

Başta Süreyya Yusuf, İsmail Zekeriya, Arif Ago, Necati Zekeriyya, Veli Ahmet gibi birçok yazar dil ve dil öğretimi ile alakalı bir birinden değerli makaleler yayımlarlar. Yazılan makaleler ağırlıklı olarak okul çağındaki kişilerin dil öğrenimi ve öğretimi ile alakalı olması dikkatlerden kaçmaz. İsmail Zekeriya, “Öğrenci Dili, Terimler ve Dilbigisi”[4] adlı makalesinde konuşma dili ile yazışma dilindeki farkları ve çözüm yollarını oraya koyar. “İlkokullarda Edebiyat Derslerinin Amacı”[5] adlı makalesinde ise edebiyat derslerindeki dil öğretimi uzerinde durur.

Türkçe eğitim-öğretimle ilgili Arif Ago’nun “Okullarımızda Anadili ve Edebiyat öğretiminin Birliği” ve “Makedonya Türk Halkının Anadil Üzerinde Eğitim-Öğretim ve Sorunları”, Recep Murat Bugariç’in “Öğrencilerin Konuşma ve Yazı Kültürü”, İsmail Tevfik’in “Manastır Türk Çocuklarının Öğrenimi”, Gligor Todorovski’nin “Balkan Savaşlarından Sonra Makedonya’da Türk Çocuklarının Eğitimi”, Necati Zekeriya’nın “Öğretmenlerin Dil Sorumluluğu” gibi makaleleri önemlidir.

Sesler dergisinde edebiyat alanında yazılmış çok sayıda yazı bulunmaktadır. Bu yazılarda, Türk ve dünya edebiyatından çeşitli konulara değinilir, biyografiler ve tanıtım yazılarına yer verilir. Ayrıca edebiyatla ilgili çeşitli dosyalara ve araştırmalara da rastlamak mümkündür. Bu bakımdan dergi, edebiyat tarihimize ışık tutabilecek önemli bir kaynak olarak da değerlendirilebilir.

Sesler dergisi dikkatle incelendiğinde “Çağdaş Yugoslavya Türk Edebiyatından Çizgiler” ile “Makedonya ve Kosova Türklerinin Edebiyatı Üzerine” adlı seri yazılar dikkati çeker. Bu bölümlerde Abdülkadir Heyber, Enver Tuzcu, Şükrü Ramo, İlhami Emin, Fahri Kaya, Necati Zekeriya, Naim Şaban, Süreyya Yusuf, Hüseyin Süleyman, Nimetullah Hafız, Avni Abdullah, Ever Baki, Nusret Dişo Ülkü, Hasan Mercan ve Mustafa Karahasan gibi isimlerin yazıları bulunur. Lütfi Seyfullah’ın 1979-1998 yılları arasında kaleme aldığı yazılarda çok sayıda sanatkârın hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde durulur. Ayrıca dış Türkler, yabancı yazarlar, bilim adamları, müzisyenler ve ressamlar için de bu tarz araştırma ve tanıtım yazıları bulunur.

Dergide, çeviri edebiyat yazılarına da yer verilir. Fakat bu alandaki yazılar oldukça azdır. 700’e yakın edebiyat yazısı içinde sadece on sekiz çeviri yazı vardır. Çeviri yazılar içerisinde Sırpça-Türkçe sözlük hazırlayan Slavoylup Çinciç’in dil ve Edebiyat tercümeleri  dikkate değerdir.

5. Halk edebiyati ve Folklor Yazıları: Sesler, halk edebiyatı ve folklor alanında çok sayıda yazıya yer verir. Bunların bir kısmı araştırma ve derlemelerden oluşur. Bilhassa sözlü kültürden derlenerek yazıya geçirilen türküler, maniler, ninniler, atasözleri, deyimler, adetler, düğünler, bilmeceler, masallar ve çeşitli oyunlar bu sayede kaybolmaktan kurtulur. Derleme alanında yapılan çalışmalarda Avni Engüllü, İrfan Ünver Nasrettinoğlu, Hasan Mercan, Sabit Yusuf, Aziz Buş, Nimetulla Hafız, İskender Muzbeg Şefikoğlu ve Hamdi Hasan önde gelen isimlerdendir.

Avni Engüllü, halk edebiyatı ürünleri derlemelerinde ilk göze çarpan kişidir. Engüllü’nün “Yürüklerde Düğün”, “Evlenme Bir de Düğüne ilişkin Atasözleri ile deyimler”, “Makedonya Türklerinde Ramazan (Davulcu) Manileri” adlı çalışmaları ile Kozara konulu seri yazılarından oluşan çok sayıda derlemesi bulunur.  Bunlara çeşitli zamanlarda yayınlanmış kutlamalar, merasimler ve adetlerle alkalı yedi adet derlemeyi de ilave etmek gerekir.

Sesler dergisinde, folklor ile alakalı 166 yazıya yer verilir. Bu yazıların altında en çok İrfan Ünver Nasrattinoğlu ve Hamdi Hasan’ın ismi geçer. Bu alanda Nasrattinoğlu’nun 18, Hasan’ın 15 makalesi bulunmaktadır. Nasrattinoğlu yazılarında daha çok Nasrettin hoca ve fıkraları üzerinde durur. Hamdi Hasan ise, Balkanlarda yaşayan Türk folklorunu inceler. Makedonyada ikamet eden Hasan, Sesler dergisinin 202. Sayısında “Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyarı Üzerinde Yapılan Derleme, Çeviri ve Araştırmalar Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi” adlı bibliyografyası ile Balkanlarda halk bilimi araştırması yapacaklar için çok değerli bir kaynaktır. Bunların dışında, Nimetullah Hafız, Sevim Piliçkova, İsmail Eren, Avni Engüllü, Saim Sakaoğlu ve Lyubnika Raykoviç’in de Balkan folkloruna dair çok sayıda yazısı bulunur.

            6. Tarih Yazıları: Sesler dergisinde tarih yazıları ile alakalı toplam 90 makale bulunur. Bu makalelerde genellikle, Balkanların durumu, Osmanlının Balkalardaki etkisi, Yugovlasya’nın kuruluşu ve dağılması, Atatürk ve Kemalizm, Makedonya, Makedonya Türkleri, Makedonya Arnavutları ve bazı tanınmış tarihi kişiliklerin tarihçe-i hayatları gibi konular ele alınır.

Tarih konulu yazıları yayınlanan yazarlar arasında Mustafa Karahasan, Yusuf Hamza, Nimetullah Hafız, Enver İlyas, İsmail T. İsmail Muzaffer Tufan gibi yazarların isimleri çne çıkar. Dergide ayrıca, Milla Zdraveva, Edvard Kardly, Gligor Todorovski, Orde İvanovski gibi yabancı yazarların çevirilerine de yer verilir.

Mustafa Karahasan 1975-1988 yılları arasında yazdığı “1830 Tanzimatı ile Başlıyan Osmanlı Toplumunda Reformlar Hem de Parteniya Zografski”, “1878-1881 Yılları Arasında Sırp Basınında Makedonya”, “1941 Mart Olaylarının Önemi”, “1941-1942 Süresince Pirlepe Parti Örgütünün Türk ile Arnavut Halklarına İlişkin Tutumu”, “Harp Yönetimi ve Atatürk”, “Tarihsel Kişinin Tarihsel Eseri”, “Türk Tarihinde İlinden Ayaklanması ve Kurşova Cumhuriyeti” gibi yazıları ile farklı alanlarda tarihe ışık tutar.

Edvard Kardely’in Suat Engüllü tarafından Türkçeye çevirilen “Bağlantısızlığın Tarihsel Kökenleri” başlığıyla 1983 yılında basılan dergilerde altı seri seklinde yayımlanır. Bu yazı Kardely'in, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinin 30. yıldönümü dolayısiyle 8-13 Eylül 1975 tarihleri arasında Zagrep'te düzenlenen “Savaş ve Barışın Güçleri ve Yolları” adlı bilimsel konferansta sunduğu rapordur.[6] Eserde Bağlantızlık hareketlerinin üzerinde durulur.

7. Siyasi-Sosyal Konularda Yazılmış Yazılar: Bir toplum ve sanat dergisi olan Sesler, siyasi ve sosyal konular üzerine yazılmış çok sayıda makaleye yer verir. Bu alanda yazılmış 500’e yakın makale bulunmaktadır. Dergi, başta Broz Yosip Tito, Vefki Hasan ve Mustafa Karahasan olmak üzere Şükrü Ramo, Kemal Seyfullah, Firuz Demir, Fahri Kaya, Salih Emin, Vefki Hasan Özgün, Hürşit Rifat, Edvard Kardelly, Kamuran Tahir, İsmail İsmail, İlhami Emin, Verko Vlahoviç, Cemal Süleyman, İfran Ünver Nasrattin gibi yazarların eserleri dikkat çeker.

Broz Yosip Tito’nun Sesler dergisinde siyasi ve sosyal konular alanında ellinin üzerinde yazısı bulunmaktadır. Bu yazılar dergi yazarları tarafından tercüme edilmiştir. Tito’un kaleme aldığı yazıların yarısını devrim, Bağlantısızlık hareketi, Sosyalizm, Komünizm gibi siyasi ve ideolojik düşünce merkezli konular teşkil eder.

Tito’dan sonra bu alanda yazdığı 40’a yakın makale ile Vefki Hasan dikkati çeker. Hasan, yazılarında genellikle özyönetim başta olmak üzere devrim, sozyalizm ve Tito’nun siyasi düşünürlüğü gibi konular üzerinde durur.

Siyasi ve sosyal yazılar dikkatle incelendiğinde sosyalizm ve Tito temalarının ağırlıkta olduğu görülecektir. Deginin basım yeri, hitap ettiği kitle ve yayımlandığı dönem dikkate alınırsa, sosyalizm ve Broz Yosip Tito ile alakalı yazıların çokluğu şaşırtıcı olmayacaktır.

8. Mülakatlar: Sesler dergisinin yayımlandığı coğrafyada Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon olmasına rağmen konuşma-söyleşi tarzında yazılara pek yer vermez. 331 dergiden sadece dört tanesinde mülakat tarzında diyebileceğimiz yazı vardır. Bu dört yazıdan biri de çeviridir.

Bunlar; Adalet Ağaoğlu’nun “İvo Andriç’i Tanımak İçin Nobelci Olmasını Beklemeliydim” adlı söyleşisi, Avni Engüllü’nün “Radyo Konuşması”, Enver Ahmet’in “Belki Bir Türk Dünyası Şiirinden Söz Edilecek” başlıklı Tuğrul Tanyol ile yaptığı söyleşi, De Simon Beavoir’in “Jean Paul Sartre’la Söyleşi” başlıklı soyleşisi, Avni Engüllü’nün Emin Salih’le yaptığı “Kültür Hâzineleri, Ülkenin Özel Zenginliği Olarak Sayılmaktadır” başlıklı söyleşidir.

9. Olaylar: Dergi toplum-kültür ve sanat olayları ile alakalı 59 yazı bulunmaktadır. Bu alandaki yazılar genellikle “Olaylar”, “Olaylar-Dergiler-Kitaplar”, “Ayın Kültür Olayları”, “Ayın Kültür-Sanat Olayları” gibi başlıklar altında verilir. Bu alandaki ilk yazı, Necati Zekeriya’nın 29. sayıda yer alan “Ayın Kültür-Sanat Olayları” başlıklı tanıtımıdır.[7] Ayrıca Suat Engüllü, Enver İlyas, Biba İsmail, Fahri Kaya, Hasan Mercan, Alâettin Tahir, Necati Zekeriya, Saadet Nebi, Erih Koş ve Fahri Ali’nin kültür ve sanat alanındaki olayları/faaliyetleri kaleme aldıkları yazıları bulunmaktadır.

10. Bibliyogragya: Dergide 13 tane bibliyografya bulunur. Bunlardan yedi tanesi Sesler dergisinin çeşitli ciltlerine ait bibliyografyalardır. Bunlar arasında, Ayşe Mehmed’in “Sesler 1965-1975, S: 1-100 Bibliografı”, “Bibliyografya Sesler 1975-1985, Sayı:101-200”, “Seslerin 1965-1970 Yıllarında Yayınlanan 1-50 Sayılarındaki Yazıların Bibliografısi”; Suat Engüllü’nün “Sesler Dergisinin 1984 Yılı Bibliyografyası”; Enver Ahmet’in “Sesler Dergisinin 1988 Yılı Bibliyografyası” ve “Sesler Dergisinin 1986 Yılı Bibliyografisi” ile dergi tarafından hazırlanan “Sesler Dergisinin 1973 Yılı Bibliografyası” gösterilebilir.

11. Biyografi: Sesler dergisi sanat, edebiyat, bilim gibi tarihe mal olmuş kişilerin hayatlarını konu alan yazılara da yer verir. Fakat bu biyografi yazıları bir elin parmağını geçmez. Tanıtılan kişiler arasında Tahir Alangu’nun kaleme aldığı “Sait Faik’in Hayatı Üzerine”, Nimettullah Hafız’ın “Dr. Riza Moilov’un Hayatı ve Eserlerinin Bibliyografyası”,  Ferdane Elmazoviç Altanay’ın “Miroslav Kırleja- Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği” ve Vanço Boşkov’un “Üsküp’lü Türk Şairi İshak Çelebi’nin Hayatı ve Eserleri” biyografi alanında yazılmış yazılara örnek olarak gösterilebilir.

12. Çeviri Yazılar: Dergide 1500’e yakın çeviri eser bulunmaktadır. Dergide şiir, hikâye, roman, tiyatro, halk edebiyatı ürünleri, edebiyat yazıları, dil ve dil öğetimi yazıları, folklor yazıları, tiyatro yazıları, tarih yazıları, siyasi-sosyal konularda yazılmış yazılar, mülakatlar, deneme, değini ve tanıtım yazıları gibi hemen hemen her alanda çeviri yazılara rastanır.

Çevirileri yayınlanan isimler arasında; Aleksander Soljenitsin, Aleksey Tolstoy, Atanas Vangelov, Bahtiyar Vahapzade, Bernard Şov, Branislav Petroviç, Cemaluddin Aliç, Çe Ge Vara Ernesto, Edvard Kardely, Eliot Tomas, Ernest Hemingvey, Fikret Koca, Frensis Artur, Gal lazlo, Hamdi Hasan, Hasan Kaleşi, Iliç Vladimir Lenin, Ismet Dizdareviç, Ivo Andriç, Izzet Sarayliç, Karl Maks, Lazar Lazarov, Luis Borges, Maksim Gorki, Mehmet Selimoviç, Meşa Selimoviç, Mevlana, Mihail Lermantov, Mihail Sholov, Milan Kundera, Necati Zekeriya, Niyaz Alispahiç, Pablo Neruda, Radoslav Miloşeviç, Radovan Karaçiç, Resul Rıza, Sergey Yesenin, Süreyya Yusuf, Thomas Man, Vladimir Mayakovski, Yevgeni Yevtişenko, Yian Lu,  Yong Sam Kim, Yosip Broz Tito, Yusuf Süleyman sayılabilir. Dikkat edilirse, başta tanınmış bir çok yazar şair olmak üzere, bazı devlet adamları, psikoloklar ve tarihçilerden de çeviriler yapıldığı görülür. Balkan ve Rus coğrafyası başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden isme yer verilmiştir.

13. Deneme, Değini ve Tanıtım yazıları: Deneme, değini ve tanıtım alanında çok eser bulunmaz. Ancak bu alanda en çok Oktay Ahmed, Oktay Akbal, Fahri Ali, İbrahim Armağan, Meral Dalip, İlhami Emin, Avni Engüllü, İsmail Eren, Yakup Hayro, Fahri Kaya, Lidiya Kumbaracı, Hüseyin Özbay, Hilât Selim, Alâettin Tahir, Kiril Temkov, Rifat Agim Yeşeren, Nada Yukurova, İsmail Zekeriya gibi yazarların isimleri geçer.

Deneme ve değini türündeki yazılar daha çok güncel ve toplumsal meseleler üzerinedir. Buna örnek olarak Bayram İbrahim’in “Öldürmek Üstüne”, Necati Zekeriya tarafından çevirilen Lamia Hacıosmanoviç ve Fehim Nametak’ın, “Kapetanoviç’in Şarkiyat Çalışmaları Üstüne”, Kudret Sabahattin Aksal’ın “Eleştiri Üstüne”, Oktay Akbal’ın “Pikaso Üzerine”, Ahmet Arslan’ın “Denemeyi Denemek”, İlhami Emin’in “Kasım’dan Kalanlar” ve “Şubat’tan Kalanlar”, Avni Engüllü’nün “Yenigün Sanat, Kültürel Yaşamanın Yeni Zenginliği” gibi yazılarını örnek olarak gösterebiliriz.

14. Yarışmalar: Dergi, Eylül 1983 ve Şubat 1984 yıllarında öykü yaratıcılığını teşvik etmek amacıyla ödüllü öykü yarışması düzenler. Yarışma şartları ilgili sayıda bildirilir.[8] Gönderilen eserler değerlendirildikten sonra yarışmada ilk üçe giren isimler ödüllendirilir. Birinciye 8.000, ikinciye 6.000, üçüncüye ise 4.000 dinar para ödülü verilir.

15. Özel Sayılar ve Ekler: Dergi, Türkçe bilincinin gelişmesini, ana dilin unutulmamasını kendine görev olarak belirlediğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede şiir, edebiyat ve sanat alanında yapılan çesitli etkinlikleri özel sayilarla duyurmaya çalışır.

1974 yınının Temmuz ve Ağustos aylarında “Struga Şiir Akşamları” adı altında şiir programları düzenlenir. Buna atfen yayımlanan 88. Sayısı “Şiir Özel Sayımız” olarak adlandırılır. 1975 yınının Ağustos ve Eylül aylarındaki “Struga Şiir Akşamları” da derginin 98. sayısında “Şiir Özel Sayımız” başlıgıyla yer alır. Eylül 1987 yılında yayımlanan 218. Sayı “Struga Şiir Akşamları gösterisi-Miladinov Kardeşler Ödülü” adlı özel sayı olarak basılır. Ocak-Şubat 1990 yılında yayımlanan 242-243. sayı “Çağdaş Türk Şiiri Özel Sayısı” adıyla basılır. Nisan 1987 yılında yayımlanan 215. sayı “Sarayova Şiir Günleri” programına adanır. Mayıs 1980 yılında yayımlanan 146. sayı dönemin Yugoslavya Başkanı Yosif Bros Tito’ya adanmıştır. Ekim 1986 yılında yayımlanan 209. sayı 25. yıl münasbetiyle “Bağlantısız Ülkelerin Yazınlarından” adlı özel sayı olarak basılır.

            Ocak-Şubat 1992 yılında yayımlanan 272-273. sayı Fahri Kaya tarafından hazırlanır. “Boşnak Edebiyatı” başlığını taşıyan bu sayıda, Mübera Muyagiç, Abdullah Sidran, İbrahim Kayan, Fehim Kayeviç, Mübera Paşiç, Meho Barakoviç, İrfan Orozoviç, Cemaluddin Altiç, Enes Kişeviç, Safet Sariç, Yasna Şamiç, Manib Delaliç, Cenaluddin Latiç, Ferida Durakoviç, Zilhad Kluçanin ve Selim Arnaut gibi yazar ve şairlerin eserlerine yer verilir. Ekim 1995 yılında yayımlanan 299. sayı ise, bu bölgede Türkçe basılan “Üçüncüler” dergisi için özel olarak çıkarılır.

 

d. Yazar Kadrosu

Sesler dergisi Yugoslavya toplumunu oluşturan karma kültürün izlerini taşır. Kosova ve Makedonya Türklerinin geçmişi, örf ve adetleri, kültürü, sanatı, bilhassa Türkiye ile ilgili çeşitli yazılara yer verildiği görülür. Bununla birlikte Yugoslavya’yı oluşturan Sırp, Hırvat, Boşnak, Karadağlı, Sloven toplumunun özellikleri ve değerlerinin tanıtıldığı da görülür. Derginin yazarları arasında sadece Yugoslavya’da yaşayan yazar ve şairler değil, Türkiye’den ve dünya edebiyatından de yazar ve şairler bulunur. Sesler dergisinde eserleri yayımlanan isimleri aşağıda zikredilmiştir. İsimler alfabetik sıraya göre sıralıdır. Biliyografik olarak verilir.

1. Şiir:            ABASIYANIK Sait Faik, ABDULLAH Able, ABDULLAH Arzu, ABDULLAH Akan, ABDULLAH Avni, ABDULLAZADE Arif, ABDUSSABUR Salâh, ABRAŞEVİÇ Kosta, ABUŞOĞLU Tamer, AÇ Karol, AÇİN Yovitsa, AFANASYEV Yeji, ADEM Rahmi, AG İştvan, AGEYE Vasayan, AGNON Şmuel Josef, AHMATOVA Ana, AHMED Selda, AHMET Ayten, AHMET İrfan, AHMET Oktay, AHMET Suad, AHMETNAFİ İbrahim, AKAY Abdullah, AKBAL Oktay, AKBAŞ Ali, AKDAĞ Mehmet Zeki, AKENGİN Yahya, AKGÜN Nahit Ulvi, AKIN Gülten, AKIN Sunay, AKPINAR Zafer, AKSAL Sabahattin Kudret, AKSOY Özbeyin, AKTAN Feriha, AKYOL Sina, ALANYALI M. Rauf, ALBERT Rafael, ALEÇKOVİÇ Mira, ALEKSİÇ Snejana, ALEMDAR Hüseyin, AL-FEİTURİ Muhammed, ALÎ Durhan, ALİ Fahri, ALİ Mustafa, ALİ Sabahattin, ALİÇ Cemaluddin, ALİÇ Salih, ALİÇİÇ Aişa ALİKADİÇ Bisera, ALİYE Zeynep, ALMAJAN Slavko, ALPER Yusuf ANASOVSKİ Miho, ANDAY Melih Cevdet, ANDRADE Kosta, ANDREESKİ M. Petre, ANDRİÇ İvo, ANTİÇ Miroslav, ARAGON Lui, RBULEVSKA Olga, ARIK Hüseyin, ARİON İon, ARNAUT Selim, ARNAUTOVİÇ ALİÇ Fadila, ARTUKOVİÇ Zlatka, ARSOVSKİ Georgi, ARUÇ Selâettin, ASUMANE Sembene, ASAF Özdemir, ASYA Arif Nihat, ÂŞIK VEYSEL, AŞİKFERKİ Şerafettin, ATAMURADOV İkram, ATAY Alim, AVRAMESKU Mihay, AVTİLA Eduardo Antonio, AYBEK, AYICIN Bedrettin, AYDIN Mehmed, AYRAL Cüneyt, AYVAZ Salaettin, AZİZ Vahit, BABİNKA Mihail, BAL A. Metin, BALAN Duşan, BALAŞ Olipiu, BALCIOĞLU A. Rahmi, BALDEV Mirza, BALİKA Kornel, BALTACIOĞLU Şehmeran, BALTİC Svetozar, BARAKA Amiri İmamu, BARAKOVİÇ Meho, BAŞİÇ Hüseyin, BAT S. N., BATALVİ Şiv Kumar, BATU Selahattin, BATUR Enis, BAYMAK Ethem, BAYMAK Osman, BAYRAKTAR Zümrüt, BAYRAKÇI Kemal, BAYRAKTAREVİÇ Radomir, BAYRAM Esad, BAYRAM İrfan, BAYRAM Kemal, BAYRAM Osman, BEHER Ferenç, BEHRAMOĞLU Ataol, BEKSAÇ Zeynel, BEKTAŞ Cengiz, BEKTEŞ Şerafettin, BELLÜR İrfan, BELLİ Şemsi, BENDEROĞLU Abdüllatif, BENDER Pal, BENKOVA Viera Popitova, BERFE Süreyya, BERK İlhan, BERİŞA Budim, BEYATLI Yahya Kemal, BİLOSNİÇ Mariyan Tomislav, BİRKOVİÇ Yevrem, BLAGOYEYİÇ Slobodan, BODLER Şarl, BOGDANOVİÇ Nedelyko, BOĞA Çetin, BOGETİÇ Boşko, BOHUŞ Paylo, BOLMABA, BONEFOY İv, BOR Matey, BOROVSKİ Tadeuş, BOSNİÇ Yelena, BOSTEVSKİ Yovan, BOŞKOVSKİ T. Petar, BOŞKOVSKİ Yozo, BOŞNAKOVSKA Gordana Mihailova, BOYETU Berta, BOZACI Arif, BREÇA Fahriye, BREHT Bertolt, BROVİNA Flora, BUGARİÇ Recep M., BUKLA Fevziy, BULUT Abdülkadir, BULUT Recep, BURAZER Diana, BUŞRA Murteza, BUYUKLİEV Kiril, CABRAL Tristan, CAMBO Yozo, CANBERK Eray, CANSEVER Edip, MATUTİNOVİÇ CARROL Levis, CARDOSO Antonio, CEMAL Suat, CERCEKU Enver, CEVDET Melih, CLARKE Peter, CORAEVA Gülçehre, COŞİ Umaşankar (Gacrati), CUMAEV Yusuf, CUMALI Necati, CURANOVİÇ Petar, CURCİÇ Yovitsa, ÇAĞLAR Ali Özenç, CUROVİÇ Yarko, CUVER Bogdan, ÇAĞLAR Behçet Kemal, ÇAKIR Hidayet, ÇAKO Gülfer, ÇALOVSKA Lilyana, ÇALOVSKİ Todor, ÇAMLIBEL Faruk Nafiz, ÇANKAR İvan, ÇAPOVSKİ İvan, ÇAR Lerka, ÇATİÇ Musa, ÇE GE VARA Ernesto, ÇELEBİ Asaf Halet, ÇERKEZ Vladimir, ÇERKEZ Nedime, ÇINARLI Hasan, ÇINARLI Mehmet, ÇİKİÇ Voyka Smilyaniç, ÇİLİMKOVİÇ Meliha, ÇİTRE Dilip Purşotan, ÇOPİÇ Branko, ÇULAVKOVA Katica, ÇVETAYEVA Marina, DABEVSKİ Petko, DAĞLARCA Fasıl Hüsnü, DALAL Sureş, DALAMAN Meral, DAMAR Arif, DAMOYLİÇ Miça, DAUT Hülya, DAVİÇO Oskar, DAVİDOVSKA Lubinka, DE Vişnu, DEDAY Rahman, DEDİN AÇ Milan, DEİ-Anang, DELALİÇ Munib, DEMİRLAŞ Metin, DEMSTER, DENGALI, DERTLİ, DERVİŞ Mahmut, DERVİŞ Saad, DESPOTOV Voyislav, DESTOVNİK Karel Kayuh, DERVİŞ Şemsi, DETELAYure, DOÇİÇ Yovan, DİKİNSON Emili, DİL Şahinkaya, DİNAMO Hasan İzettin, DİNKAR Ramdhari Sing, DİOP Birago, DİOP David, DİRYAN Lilyana, DİZDAR Mak, DİZDAR Hamid, DOBRANYA Süzan, DONESKA Vera, DOS SANTOS Marçelino, DOYRAN Turhan, DRANAS Ahmet Muhip, DRETAR Tomislav, DRİTERO Agoli, DURAK Alnur, DURAKOVİÇ Ferida, DURBAŞ Refik, DUTİNA Todor, DÜNDAR Suca, ECEVİT Bülent, EDELFELT Karen Marle, EDİBOĞLU Baki Süha, EDİP Cemal, EDİP Yusuf, EDİRNELİ Hayriye, ELÇİN Şükrü, EL-HAC Unsi, ELİOT T. S. , ELİOT Tomas, ELİYOP Tayipcan, ELMAZOVİÇ ALTANAY Ferdane, ELOĞLU Metin, ELUARD Pol, EMİN Enis, EMİN İlhami, EMİN Nurettin, EMİN Rifat, EMRE Yunus, ENGÜLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Melahat, ENGÜLLÜ Suat, ENTSENSBERGER Hans Magnus, ENVEROĞLU İlham Ahmet, ERDİNÇ Fahri, ERDÖNMEZ Melisa, ERGUN Abdullah Rıza, ERHAN Ahmet, ERSOY Mehmet Akif, ERTEPINAR Coşkun, ETHEM Elken, EVLİYAGİL Necdet, EYÜBOĞLU Bedri Rahmi, FA Mariya, FAZLİ Nida, FEHER Ferens, FEHER Kalmam, FELDMAN Miroslav, FERENÇ Feher, FIRONYETS Vikâzoslav, FİKRET Tevfik, FİŞEKÇİ Turgay, FLORA Radu, FRAŞİK Yuzef Ancey, FRENAUD Andre, FÜRUZAN, GAFFAR İbrahim Abdül, GAL Laslo, GARDAŞ Hamdi, GAYTAN Fikri, GAŞİ Alirizah, GAYTANİ Adem, GENÇTÜRK İsmail, GENÇTÜRK İsmail, GENEY Oben, GETE Yohan, GİGİÇ Radmila, GİLVİK Ejert, GOCA Fikret, GORKİ Maksim, GOROSTIZA Jose, GÖNSALVES Egito, GROZDANOV Davidoviç Stoyanka, GRAFENAUER Niko, GRUEVSKİ Lubomir, GULMAN Gafur, GUNGA Fahredin, GUTALY Deyan, GÜLDAL Bülent, GÜLKIZI Valentina Karanfil, GÜN Nurengiz, GÜZEL Bogomil, HACKADİÇ Adnan, HADIRCANAY Sadri, HAFİZ Nimetullah, HALICI Feyzi, HALICI Gönül, HALİM Nurten, HANCİÇ Raziya, HALMAN Talat Sait, HASAN Hamdi, HASAN Remzi, HASAN Servet, HASAN Vefki, HASANOĞLU Kenan, HAV Nas, HAYDAR Esma, HAYDAR Hüseyin, HAYDAR Recep, HAYDAR Remziye, HAYDAR Rezan, HAYRETTİN Muhammed, HAZRİ Nebi, HIVZI Aşık, HİCAZİ Ahmet Abdulmuti, HİKMET Nâzım, HİLAR Malgojata, HOLUB Miroslav, HO-Şİ-MİN, HOYHOLT Per, HRİSTOVA YOÇİÇ Svetlana, HUDAVERDIEVA Halime, HUERTA Efrain, HUGUES Langston, HUMO Hamza, HÜDAVERDİ Nevzat, HÜNALP Ayhan, HÜSEYİN HASAN, HÜSEYİN Leyla, HÜSEYİN Maber, HÜSEYİN Nilüfer, HÜSEYİN Zeynep, ILGAZ Rıfat, IRGAT Cahit, IŞIKHAN Ü. Yaşar, IŞIKHAN Ü. Yaşar, İBRAHİM Bayram, İBRAHİM Bayram, İBRAHİM Emel, İBRAHİM Tülay, İBRİÇ Havva, İDRİZ Şahin, İGO Viktor, İKONOMOV Vasil, İLHAN Atilla, İLİEVSKA Vesna Domçevska, İLYAS Enver, İMAMOVİÇ Ahmed Muhamed, İNAL Ayhan, İNANÇ Esin, İNCE Özdemir, İSAKU Murat, İSMAİL Biba, İTENGÜ Turgut, İVANOVSKİ Gogo, İVANOVSKİ Sırbo, JABLE Afrim, JALİTSA Miyodrag, JİJOVİÇ Budimir, JUBİ Zehra, JUPANÇİÇ Oton, KABBANİ Nizar, KAÇAMAK Melehat, KADİR A. , KAMAR Kemal. KAH Yuriy, KAMİL Amin, KAMİL Suphi M., KAMU Kemalettin, KAMYENSKA Ana, KANIK Orhan Veli, KANSU Ceyhun Atuf, KANNAD, KAPİCİÇ HANCİÇ Nasiha, KARACİÇ Radovan, KARAER Mustafa Necati, KARAER Mustafa Necati, KARAHASAN Mustafa, KARAHASANOĞLU Subutay Hikmet, KARAKOÇ Sezai, KARAKUŞ Hidayet, KARAOĞLU İbrahim, KAROVSKİ Lazo, KAŞTELAN Yure, KAYA Fahri, KAYA Rahmi, KAYACAN Feyyaz, KAYAN İbrahim, KAYAOĞLU Ömer, KAYİN Meral, KÂZIM Hayrullah, KEBO Aliya, KEMİNE Memmedveli, KERAMETTİN Şaban, KIRIMLI M. Sadık, KIRKLEÇ Gustav, KIRKUL Raif, KIRLEJA Miroslav, KIRMPOTİÇ Vesna, KIRNYEVİÇ Vuk, KIRSTANOVİÇ Zdravko, KISAKÜREK Necip Fazıl, KİRDU Petru, KİRVEŞİ Muhammed, KİŞEVİÇ Enes, KLEÇKAROVSKİ Mirce, KLETNİKOV Eftim, KNE Mayda, KOKA Şecaettin, KOLUNCİYA Dragan, KOMAR Rujiça, KONESKA Elizabeta, KONESKİ Blaje, KORDİÇ Zdravko, KORDİÇ ivan, KORAY Yunus, KORO Cemali, KORO Seylan, KOROMAN Veselko, KOSTİÇ Duşan, KOSTİÇ Zvonimir, KOŞUTA Miroslav, KOTEVSKİ Yovan, KOVAÇİÇ İvan Goran, KOVİÇ Kaetan, KRAKAR Loyze, KRAMBERGER Mariyan, KRALY Milo, KRİSTENSEN İnger, KRİSTENSEN Tom, KSUEFENG Feng, KUBYAK Tadeuş, KUKUBAYSKA Mariya, KUL HİMMET, KULAVKOVA Katiça, KULENOVİÇ Skender, KUMANBAY İbrahim Abay, KUMBAROVSKİ Razme, KUNTNER Tone, KUPA Nesrin, KURBAN Şükür, KURBAN Tursun, KURDAKUL Şükran, KUSUMAG DRAYA Marati, KUTLAR Onat, KÜLAFKOVA Katitsa, KÜLEBİ Cahit, KVAZİMODO Salvadore, KVİNG Ai, LÂÇİN Yusuf, LADİN İliya, LAKO Nataşa, LATİÇ Cemaluddin, LALETİN Voyislav, LAZAREVİÇ V. Branko, LAZAROV Risto, LJONDO Bardul, LORKA Garsiya, LUMUMBA, LUNDKVIST Artur, LÜTFÜ Hacı Ömer, MACHADO Antonio, MADALİYEV Şabit, MADEN Sait, MAGAREŞEVİC Mirko, MAHAPATRA Sitakant, MAHMUTEFENDİÇ Kemal, MAKAL Tahir Kutsi, MAKEDONSKA Viktoriya, MAKSİMOVİÇ Desanka, MAKSUT Nadire, MAKSUT Suzan, MANEVSKİ Mile, MANEV Evtim, MALKOÇ Saida, MANOYLOV Pande, MANOYLOVİÇ Sonya, MAO Çe, MARINKOVİÇ Radovan, MARİNOV-LAMAR Lalyu, MARKOVİÇ Vito, MARTİÇ Nikola, MATEVSKİ Mateya, MAZREK Şükrü, MAYAKOVSKİ Vladimir, MATİÇ Duşan, MEHMET Şehriban, MEKA MUSTAFA Mehmet, MENART Yanez, MERCAN Hasan, MERMER Fahri, MIRVEÇ Lalib, MEVLANA, MİCALAR Özcan, MİHAYLOVA-BOŞNAKOVSKA Gordana, MİLENKOVİÇ Dimitriye, MİLADİNOV Konstantin, İLEKOVİÇ-ŞUM Milorad, MİLKOVİÇ Branko, MİLOŞEVİÇ Radoslav, MİLOŞEVİÇ Velimir, MİNATİ İvan, MİRAÇ Yaşar, MİRANOVİÇ Nevenka, MOHANTI Bramotrı, MONTALE Eucenio, MUNGAN Murathan, MUNTEANU Feliçiya Marina, MUSA Sevim, MUSLİ Fatime, MUYAGİÇ Mubera, MUSTAFA Ahmed Antar, MÜRTEZA Emel, NABİ Yaşar, NAPESKİ Core, NAPOLETANO Pietro, NASTİÇ Vladimir, NAZOR Vladimir, NEBİ Güler, NEDELKOVSKİ Kole, NENADİÇ Milan, NERUDA Pablo, NEŞAT Kemal, NETO Agostino, NİKOLOVSKA Snejana, NOGO Rayko Petrov, OBRADOVİÇ Tomislav, OĞUZCAN Ümit Yaşar, OKARA Gabriyel, OLİVERA Jose Antonio, ORAŞANSKİ Borçe, ORHON Orhan Seyfı, OSTİ Yosip, OSTOYİÇ Lubiça, OY Aydın, OZANSOY Halit Fahri, ÖMERİ Uçkuncan, ÖZDEMİR Nurettin, ÖZELLİ Fergun, ÖZER Adnan, ÖZTURNALI Murat, PAKSOY Abdülkadır, PANÇO Şukriya, PANDUKLU Şenaver, PAPHARHAYİ Gyura, PAPUGA Helena, PARUN Vesna, PAŞİÇ Mubera, PATEL Candraşekar, PATEL Yogeş, PAVÇEK Tone, PAVLOSKİ Radovan, PAVLOVİÇ Vladimir, PERSE Saint-Yohn, PAYİÇ Miliya, PETRESKİ Hristo, PETROVİÇ Branislav, PETROVİÇ Vladislav Dis, PETROVİÇ Yovan, PETROVSKİ Trayan, PETROVSKİ Trayan, PIRLİÇEV Grigor, PİNCUR-MANÇEVSKİ, PİRHASAN Barış, PODRİMYA Ali, POPA Vasko, POPOVSKİ Ante, POTOK Bahise, PREVER Jak, PRİTAM Amrita, PUŞİÇ Bosilka, RAÇİN Koço, RADANOVİÇ Nenad, RAHI Camunda Presad, RAİÇKOVİÇ Stevan, RAMO Şükrü, RAVİ Ravinder, RECEPOĞLU Altay Suroy, RENCOV Mihail, REŞİT Nizam, ROGOVALI Bayram İbrahim, ROJDETVENSKİ Robert, SADIK Fikret, SADRİ Sadun, RUMENOVA MİSİRKOVA Kata, SAİT Orhan, SALÂ Bahtiyar, SALİH Emin, SALİH Meyrem, SAMET Semra, SAMSAK Turdu, SANTUR Sehar, SARAÇ Tahsin, SARAYLİÇ İzet, SCOTTI Giacomo, SEANS Yean, SEKULİÇ Dara, SELİMKO Adem, SELMAN Neyat, SEZAİR Sabahattin, SEZER Sennur, SİDRAN Abdullah, SİLYAN Rade, SİPAHİ Zekir, SKOTİ Cokomo, SOKOL İzzet, SPAHİU Mustafa, SPASEVSKA Eleonora, STANOYEVİÇ Lyuba, STOYÇEVSKİ Sande, STREZOVSKİ Yovan, SUROY Afrim, SÜLEYMAN Şaban, ŞABAN Naim, ŞALA Bahtiyar, ŞAMIÇ Yansa, ŞANTİÇ Aleksa, ŞEFİKOĞLU İskender Muzbeg, ŞENFİLDOLYAÇA Komeliya, ŞEYTİNATS Radivoye, ŞİMŞEK İsa, ŞİŞKO Fikri, ŞOPOV Aç, ŞTEFAN Florika, TABLADA Jose Juan, TAGORE Rabindrant, TAHİR Alâettin, TAHMİŞCİÇ Hüseyin, TAKI Gizime, TAN Kamuran, TANESKİ Antonio, TARANCI Cahit Sıtkı, TAŞKIN Mümtaz Zeki, TAŞKOVSKİ Lyubişa, TATLIK Erişiddin, UFER Jiri, TAUFER Vida, TELLİ Ozan, TIĞLI Erhan, İMOTİYEVİÇ Bojidar, TOCİLİ Afrodita, TODOROVSKİ Gane, TOPRAK Ömer Faruk, TRENÇEVA Miryana, TRİFUNOVİÇ Duşko, TRİFUNOVSKA Radmila, TSVİYETİÇ Lyubomir, UĞURLU Kamil, UKALO Rezak, TUZCU Enver, UROŞEVİÇ Draginya, UROŞEVİÇ Vlado, UYAR Tomris, UYAROĞLU İsmail, ÜLKÜ Nusret Dişo, VAGIF Molla Penah, VANGELOV Atanas, VAPSAROV Nikola, VEGRİ Şaşa, VIRMİÇA Raif, VİNAVER Stanislav, VOKOSAVLYEVİÇ Slavko, VUKANOVİÇ Slobodan, VUKMİROVİÇ Miryana, VUKŞİÇ VİTOŞEVİÇ Vyera, YAÇEV Risto, YAĞCI Semiha, YAKİMOVSKİ Çedo, YANEVSKİ Slavko, YAŞAR Mustafa, YAVUZ Hilmi, YEŞEREN Agim Rifat, YEVRİÇ Darinka, YEVTUŞENKO Yevgeni, YUSUF lker, YUSUF Sabit, ZEKERİYA Necati, ZEYNULLAH Sevim, ZİYA Aysan, ZİYALAN Nihat, ZLOBEÇ Çiril, ZORLUTUNA Halide Nustret.

2. Hikâye-Roman: ABACİEV Gorgi, ABASIYANIK Faik Sait, ABDULLAH Arzu, ABDULLAH Avni, ACHEBE Chinua, ADIVAR Halide Edip, AĞABEGÜM Ayla, AĞAOĞLU Adalet, AHMED Oktay, AHMED Selda, AKBAL Oktay, ALUJAİLİ Abdel-Salam, AKPINAR Savaş, AKSOY Erdem, ALANYALI M. Rauf, ALBAHARİ David, ALİ Sabahattin, ALİSPAHİÇ Niyaz, ALİYE Zeynep, ANÇEVSKI Zoran, ALTAY Vecdi, ANDREEVSKİ Petre, ANDRİÇ İvo, ANTHONY Michael, APAYDIN Talip, ARAL İnci, ARENAS Reinaldo, ASTURİAS Miguel, ATİK Suade, AY Behzat, AYVAZ Ülkü, BAKİ Enver, BALEL Mustafa, BANAR Slave, BANOVİÇ Goyko, BARAN Selçuk, BAYKURT Fakir, BAYMAK Osman, BAYRAM Esad, BAYSAL Faik, BEKSAÇ Zeynel, BELEVA Lilyana, BELLÜR İrfan, BİGA Vesna, BİTENTS Yadranko, BLAGOYEVİÇ Spasoye Payo, BOGETİÇ Boşko, BORGES Horhe Luis, BOŞKOVSKİ Yovan, BOŞNAKOVSKA Gordana, BÖL Haynrih, BUGARİÇ Recep Murat, BUJAROVSKA Vera, BULATOVİÇ Miodrag, BÜTÜÇ Mehmet, BYELOVATS Abdurrahman Hıvzı, CLEİN Carmen, COMEY Ellis, CORTAZAR Julio, COYS Cems, CUMALI Necati, ÇAŞULE Kole, ÇATALOLUK Suzan, ÇAU Nguyen Minh, ÇEHOV Anton, ÇELEBİ Asaf Halet, ÇİNGO Jivko, ÇOKUM Sevinç, ÇOLAKOVİÇ Enver, ÇOPİÇ Branko, ÇOLAKOVİÇ Rodolyub, DALİP Meral, DESNİÇA Vladan, DİNESEN İsak, DİZDAREVİÇ Ziya, DOMANOVİÇ Radoye, DURAK Alnur, DURSUN K. Tarık, EFEOĞLU Ertuğrul, ELLİSON Harlan, ELMAZOVİÇ ALTANAY Ferdane, EMİN Rifat, EMİR Sabahat, ENER Güner, ENGÜLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Suat, ERAY Nazlı, ERDİ İsmail, ERDİNÇ Fahri, FAİK Sait, FARZAN Massud, FAULKNER Villiam, FÜRUZAN, GAMZATOV Rasul, GARGİ Baluant, GEORGİEVSKİ Taşko, GORKİ Maksim, GİDE Andre, GULESKİ Sotir, GÜLER Nalan, GÜNEL Burhan, GÜNGÖR Necati, GÜNTEKİN R.Nuri, GÜREL Nazlı Rana, GÜRSEL Nedim, GÜRSES Ali Nurettin, HAKKI Yahya, HALICI Mehdi, HALİKARNAS BALIKÇISI, HAMZA İdris, HASAN Vefki, HAŞEK Yaroslav, HAYBER Abdülkadir, HAYRETTİN Erol, HEMİNGVEY Ernest, HEPÇİLİNGİRLER Feyza, HIDIR Muhammed, HİDAYET Sadık, HİGSMİTH Patricia, HİLDESHEİMER Wolfgang, HOROZOVİÇ İrfan, HUMO Hamza, HÜDAVERDİ Nevzat, HÜSEYİN Leyla, İBRAHİM Bayram, İBRİŞİMOVİÇ Necat, İĞCİLER Ahmet S., İLERİ Selim, İLEŞ Bela, İLİEVSKİ Branko, İLİEVSKİ Dragan, İLYAS Enver, İSAKOVİÇ Ali, İNFANTE Çuhermo Kabrera, İSAKOVİÇ Antoniye, İVANOV Blagoya, İZGÜ Muzaffer, KAÇAMAK Melahat, JOYCE James, KAFKA Franz, KAİN Maral, KALEB Yekoslav, KAMI Albert, KÂMİL İlhami, KANSU Ceyhun Atuf, KARABEY Zeynep, KARAHASAN Mustafa, KARAS Nursen, KARASU Bilge, KAVABATA Yasunari, KAYA Fahri, KAYNAR Sevda, KEMAL Orhan, KEMAL Yaşar, KESTEL Serhat, KEZER Uğur Aysun, KIRATLI Mahmut D., KIRLEJA Miroslav, KİKİÇ Hasan, KİLİMCİ Ayşe, KIRLEJA Miroslav, KLİMAN Aldo, KOÇOSKİ Nikola, KOKA Şecaettin, KONESKİ Blaje, KOSTOV Vladimir, KRANYEÇ Mişko, KRSTEVKİ Trayçe, KUNDERA Milan, KVESİÇ Pero, LÂÇ Hebib, LALİÇ Mihaylo, LE GUİN K. Ursula, LENERO Vincente, LENZ Zigfrid, LUKŞİÇ İrena, MACUNKOV Mitko, MAKAL Mahmut, MAKAL Tahir Kutsi, MAKSUT Nadire, MALENKO Dimçe, MALESKİ Vlado, MANÇEV Vase, MANEVSKİ Mile, MARKEZ Gabriel Garsia, MARKOV Mladen, MARTİSON Moa, MAUGHAM Somerst, MAZREK Şükrü, MEHMETİ Kim, MERCAN Hasan, NEBİ Fadil, NEBİ Saadet, NEBİ Şerafettin, NEDELKOVSKİ Velko, NESİN Aziz, NEYÇESKA Dragica, NİL Sadık, NOVESKİ Jivko, O’CONNOR Flanery, OĞUZ Zeki, OLUYİÇ Grozdana, OLYAÇA Mladen, OKAN Yasemin, OZAMU Dazai, ÖZAKIN Aysel, ÖZLÜ Demir, ÖZYALÇINER Adnan, PANTİÇ Mihaylo, PAŞKU Anton, PAVEZE Cesare, PAVİÇ Milorad, PAVLOVSKİ Bojin, PAVON Francisko Garsia, PETRESKİ Hristo, PETRO Micko, PİSAREV Görce, POPOVSKA Solzitsa, POTOK Bahise, REMCHAND, PROKOPİEV Aleksandar, PUŞİNA S. Dervo, RAÇİN Koço, RAÇİN Kosta, RADİÇEVİÇ V. Branko, RAN N.Hikmet, RAMO Şükrü, RHYS Jean, REŞİT Nizam, RİNSER Luis, ROGOVALI Bayram İbrarim, SALİH Emin, SAKA Zekeriya, SAROT Natali, SARTRE Jean Paul, SELİM Cevahir, SELİM Güler, SELİMOĞLU Zeyyat, SELENİÇ Slobodan, SELİMOVİÇ Mehmet, SELİMOVİÇ Meşa, SEYFETTİN Ömer, SEYFULLAH Lütfü, SEZAİR Sabahattin, SHİGA Naoya, SÎLYANOVSKİ Lyupço, SİMYONOVSKİ Stoymir, SİMSKİ Stevo, SİPAHİ Zekir, SİYARİÇ Kamil, SOLEV Dimitar, SOLJENİTSİN Aleksandar, SOYSAL Sevgi, SÖZER Önay, STREZOVSKİ Yovan, SUKSİN Vasiliy, SUPERVİELLE Jules, SÜLEYMAN Hüseyin, ŞEFİKOĞLU İskender Muzbeg, ŞENAY Mine, ŞENEL Asumen, ŞİMŞEK Lümniye, ŞİNKO Ervin, ŞİPAL Kamuran, ŞİRİLOV Petar, ŞOLOHOV Mihail, ŞTAYNBEK Con, TAHİR Alâettin, TAHİR Kemal, TAKOVSKİ Eftim, TAMER Ülkü, TANER Haldun, TASEVSKİ Atanas, TEKERLİ Fuad, TEYMUR Mabmud, TİMUR Saadet, TOÇİNOVSKİ Vasil, TOÇKO İvan, TOLSTOY Aleksey, TOPOYAN Necdet, TOPRAK Firuzan, TOPRAK Ömer Faruk, TOTSİNOVSKİ Vasil, TRİFUNOVSKA Radmila, TSEROVİÇ Vuk, TÜMER Özkan, UGREŞİÇ Dubravka, TWEN Mark, USLU Yüksel, UYAR Tomris, ÜLKER Nadir, ÜLKÜ Nusret Dişo, VALETAS Kostas, VARDAR Hümaşah, VİAN Boris, VİŞİNSKİ Boris, VLADOVA Yadranka, VYSKOCİL İvan, YANÇAR Drago, YANEVSKİ Slavko, YAŞAR Mustafa, YEBLEV, YEŞEREN Agim Rifat, YILDIZ Bekir, YILMENİÇKİ Peter, YOUNCENAR Marguerite, YOKİÇ Lilyana, YOVANOVSKİ Meto, YUSUF Nâlân, YUSUF Süreyya, YÜCEL Tahsin, ZEKERİYA Necati, ZDRAVKOVSKİ Tsane, ZORLU Niyazi, ZORİÇ Voyislav

3. Tiyatro ve Tiyatro Yazıları: AHMED Oktay, ALİ Fahri, ANDRİÇ İvo, ARSOVSKİ Tome, AVDOVİÇ Şuko, AYVAZ Ülkü, BALEL Mustafa, BEGOVSKA Bedia, BELLÜR İrfan, BİLGINER Recep, BREHT Bertolt, EMİN İlhami, ENGÜLLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Suat, GAYTANİ Adem, GENET Jean, GORKİ Maksim, HAMİT Nedim, HİKMET Nâzım, HOCİÇ Cevat, FEYZİÇ Fehriye, İBRAHİM Bayram, İONESCO Eugene, İSAKOVİÇ Aliya, İSMAİL Biba, İVANOVSKİ İvan, KARAHASAN Mustafa, KAYA Fahri, KIRLEJA Miroslav, KLİNÇE Atilla, KUDRET Cevdet, LİLA Kemal, MAKSUT Cemail, MERCAN Hasan, MİLANOVİÇ Slavko, NEBİ Saadet, NEBİ Şerafettin, OBRENOVİÇ Aleksandar, OFLAZOĞLU A. Turan, ÖZBAY Hüseyin, SAROYAN Villiam, SEYFULLAH Lütfü, SMYTHE Norman, SONTAG Susan, STEFANOVSKİ Risto, SÜLEYMAN Hüseyin, TANEVSKİ Stefan, URAZ Ulvi, VİŞİNSKİ Boris, YEATS Viliam Butler, YONESKO Ejen, YUSUF Sabit, YUSUF Süreyya.

4. Dil ve Edebiyat Yazıları: ABDULLAH Avni, ABDÜL Asude, ADA Ahmet, AGO Arif, AHMED Oktay, AHMET Enver, AHMET Veli, AKBAL Oktay, AKSAL Kudret Sabahattin, AKSAN Doğan, AKSOY A. Ömer, ALAİN, ALANGU Tahir, ALİ Fahri, ALİ Melahat, ALİU Ali, ALTANAY Ferdane Elmazoviç, ALTINKAYAK Hikmet, ALTUN Kudret, ANDAÇ Feridun, ANDAY Melih Cevdet, ANDRİÇ İvo, ANTİÇ Vera, ARAGON Lui, ARDIÇ Engin, ARİF Sena, ARSOVSKİ Georgi, ARUÇ Muhammed, ASTURIAS Miguel Angel, ATAÇ Nurullah, AYDIN Mehmet, AYHAN Ece, BABAYEV Ekber, BALDEV Mirza, BALEL Mustafa, BAŞARAN Mehmet, BAŞKAN Özcan, BAYAR Zühtü, BAYDIR Yakup Suat, BAYMAK Ethem, BEHRAMOĞLU Ataol, BERK İlhan, BERKOZ Egemen, BEZİRCİ Asım, BİENEK Horst, BİNYAZAR Adnan, BİRİNCİ Necat, BİRSEL Salah, BLEÇİÇ Milorad R., BOGETİÇ Boşko, BORİ İmre, BOŞKOV Vanço, BOYOVİÇ Rade,BOZACI Arif, BOZYİĞİT A. Esat, BUGARIÇ Recep Murat, BULAT Recep, BURION Orhan, BUŞ Aziz, BUYRUKÇU Muzaffer, BUYÜKŞEKERCİ Hilmi, BÜYÜKDÜVENCİ Sabri, CAFEROĞLU A., CANBERK Eray, CANPOLAT Mustafa, CİNCİÇ Slavolyub, CUKANOVİÇ Mariya, ÇAPAN Cevat, ÇAVUŞ İsmail A., ÇETİN İsmet, ÇINARLI Mehmet, ÇOLAK Veysel, ÇONDUR H. Ridvan, ÇOTUKSÖKEN Yusuf, DEMİRAY Kemal, ECLERC Pierre Robert, EMİN İlhami, ENGÜLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Suat, EREN İsmail, ERENBURG İlya, ERGİN Muharrem, ERGÜN Mehmet, ERGÜVEN Abdullah Rıza, ERTOP Konur, ERURİ Nasır, EYÜBOĞLU Sabahattin, FİSCHER Ernest, FUAT Mehmet, GABAİN Annemarie Von, GEGA Cevat, GENÇTÜRK İsmail,GERÇEKU Enver, GIRÇEVA Ranka, GİLEVSKİ Paskal, GOFEN Robert, GOLUBOVİÇ Kseniya, GÖKŞEN Naci Enver, GÖKTÜRK Akşit, GÖLPINARLI Abdulbaki, GÜLEL Mehmet Ali, GÜLENSOY Tuncer, GÜNER Semih, GÜNGÖR Zehra, GÜNYOL Vedat, GÜREL Nazlı Rana, GÜREL Zeki, GÜVENLİ Zahir, HACIOSMANOVİÇ Lamia, HAFIZ Nimetullah, HALICI Mehdi, HALİM Gülten, HALMAN Talât S., HAMZA Melahat, HAMZA Yusuf, HASAN Hamdi, HASAN Hamdi, HAYBER Abdülkadir, HIZLAN Doğan, HİKMET Nâzım, HOCA Fadil, HUGNES Langston, HÜSEYİN Maber, HÜSEYİN Nalân, İBRAHİM Bayram, İBRAHİM Nazım, İDİL A. Mümtaz, İLERİ Selim, İNCE Özdemir, İSEN Mustafa, İSMAİL İsmail, JİD Andre, KALEŞİ Hasan, KANIK Orhan Veli, KARAHASAN Mustafa, KAYA Fahri, KAYA Güven, KEMAL Yaşar, KIRLEJA Miroslav, KOCAGÖZ Samim, KOCATÜRK Vasfı Mahir, KONESKİ Blaje, KÖKTÜRK A. Şefket, KUBEŞ Ludyek, KUBUR Ali, KUÇURADİ Joann, KUDRET Cevdet, KURDAKUL Şükran, KÜLEBİ Cahit, LAVRENSE Jems Kuper, LEONTİÇ Mariya, LEOV Yordan, LİKA Salih, LİLA Kemal, LOKAN Faruk, LUKAÇ Core, LUKİÇ Duşanka Boyaniç, MAHMUT Sabahat, MAN Thomas, MARKEZ Gabrial Garcia, MARKOV Boris, MAZIOĞLU Hasibe, MEHMED Ayşe, MEHMET Hüsamettin, MEMİYA Minka, MENEMENCİOĞLU Nermin, MERCAN Hacan, MİDDLETON Christopher, MİLOŞEVİÇ Nikola, MİNARECİOĞLU Minaceddin, MOLOF Riza, MUHİÇ Ferid, MUTLUAY Rauf, MUZBEG İskender, NAMETAK Fehim, NANEVSKİ Duşko, NASRETTİNOĞLU İrfan Ünver, NAUMÇEVSKİ Volçe, NAYIR Nabi Yaşar, NEBİ Saadet, NECATİGİL Behçet, NEDRET Mahmut, NESİN Aziz, NEYMAN K. Aleksandar, NİKOLOVSKA İskra, NİKOLOVSKİ Tanas, NUREDDİN Vâlâ, NUTKU Özdemir, OFLAZOĞLU A. Turan, OGNYANOVİÇ Tomislav, ORVEL Corc, ÖNDER Ali Riza, ÖNDER Mehmet, ÖZBAY Hüseyin, ÖZDEMİR Emin, ÖZERDİM Sami, ÖZYALÇINER Adnan, PANOVSKİ Dane, PEİ Mario, PERVİÇ Muharrem, POPOVİÇ Anton, POPOVİÇ Çedomir, RAMO Şükrü, RAYKOVİÇ Lyubinka, RECEPOĞLU Altay Suroy, ROGOVALI Bayram İbrahim, RUŞİT Suat, SAĞLAM Feyyaz, SAİT Nermin, SARAÇ Tahsin, SEGHERS Anna, SELİM Bedri, SELİM Hilât, SERTEL Sabiha, SEZER Sennur, SİYARİÇ Kamil, SOLAK Adem Mehmet, SOLEV Dimitar, SOYKAN Ömer Naci, SÖZER Ersan, SPASOV Aleksandar, STANKOVİÇ Yoşko, STARASTOV L. N., STARDELOV Georgi, STERYOVSKİ Aleksandar, SÜLEYMAN Perihan, SÜLKER Kemal, ŞALP Volftgang, TAMER Ülkü, TANASKOVİÇ Darko, TANER Haldun, TANIŞ Asım, TEMKOV Kiril, TEVFİK İsmail, TEVFİKOĞLU Muhtar, TİMUROĞLU Vecihi, TİVANOVSKİ İvan, TODOROVSKİ Gane, TODOROVSKİ Gligor, TOPRAK Ömer Faruk, TUFAN Muzaffer, TUNA Celal, TUNÇ ER Hüseyin, TÜRKAY Osman, UGRİNOVA SKALOVSKA Radmila, UYGUNER Muzaffer, UYSAL Sami Sermet, ÜLKÜ Nusret Dişo, VENTURA A., VLADOVA Yadranka, VULF Virciniya, WEİSS Peter, YAĞCI Öner, YAŞIN Mehmet, YONESKO Ejen, YUSUF Sabit, YUSUF Süreyya, YÜCE Kemal, YÜCEL Tahsin, YÜCEYILMAZ Muhterem, ZACİN Mirçea, ZAFER Zeynep, ZEKERİYA İsmail. ZEKERİYA Necati.

5. Halk Edebiyatı ve Folklor Yazarları: ABDULLAH Kevser, AGO Arif, ALEKSİÇ Deyan, ALİ Haşime, ATANOVSKİ Aleksandar, BAYMAK Ethem, BAYRAM Esad, BİCİK Mehmet, BİLALOGLU İdris, BOYL Con, CUKANOVİÇ Mariya, DİVİTÇİOĞLU Sencer, DİZDAREVİÇ İsmet, DOĞAN İsmail, DORUK Yaşar, EMECEN Feridun, EMİN İlhami, ENGÜLLÜ Avni, EREN İsmail, GORGİEV Gorgi M., GÖKALP Ziya, HAFIZ Nimetullah, HAMZA Yusuf, HASAN Hamdi, HASANOĞLU Kenan, İLYAS Enver, İSMAİL İsmail T., İVANOVSKİ Orde, İVANOVSKİ Vlado, KARAHASAN Mustafa, KARDELY Edvard, KARTAL Numan, KATON Emil, KAYA Fahri, KLİNÇE Gülser, KORO Mr. Bedrettin, MATKOVSKİ Aleksandar, MEMİŞ Zekeriya, NASRETTİNOĞLU İrfan Ünver, OHRİ İskender, ÖZYALÇINER Adnan, PALİKRUŞEVA Galaba, PANDEVSKİ Manol, PANOV Branko, PEŞEVSKA Margarita, PİLİÇKOVA Sevim, RAMO Şükrü, STOYANOVSKİ Alekasandar, SÜLEYMANİ Seyfedin, ŞABANOVİÇ Hazim, ŞEFİKOĞLU İskender Muzbeg, ŞEPIAPİ Behicüddin, ŞIVGIN Hale, ŞİYAKOVİÇ Miodrag B., ŞPİLYAK Mika, TAHİR Kâmuran, TAŞKOVSKİ Dragan, TERZİOSKİ Rastislav, TEVFİK İsmail, TODOROVSKİ Gligor, TODOROVSKİ Mile, TOYGAR Kâmil, TUFAN Muzaffer, ÜLKÜTAŞIR M. Şakir, ÜNER Ragıp, ÜSKÜBİ M. Zihni, VANKU Milan, YAKICI Ali, YURUKOVA Nada, YUSUF Muharrem, YUSUF Sabit, ZDRAVEVA Milka.

            6. Tarih Yazıları: ALEKSİÇ Deyan, ATANOVSKİ Aleksandar, BOYL Con, CUKANOVİÇ Mariya, DİVİTÇİOĞLU Sencer, DİZDAREVİÇ İsmet, DOĞAN İsmail, EMECEN Feridun, EMİN İlhami, ENGÜLLÜ Avni, HAFIZ Nimetullah, HAMZA Yusuf, HASAN Hamdi, İLYAS Enver, İSMAİL İsmail T., İVANOVSKİ Orde, İVANOVSKİ Vlado, KARAHASAN Mustafa, KARDELY Edvard, KAYA Fahri, KORO Mr. Bedrettin, MATKOVSKİ Aleksandar, NASRETTİNOĞLU İrfan Ünver, OHRİ İskender, ÖZYALÇINER Adnan, PALİKRUŞEVA Galaba, PANDEVSKİ Manol, PANOV Branko, PEŞEVSKA Margarita, RAMO Şükrü, STOYANOVSKİ Alekasandar, SÜLEYMANİ Seyfedin, ŞABANOVİÇ Hazim, ŞEPIAPİ Behicüddin, ŞIVGIN Hale, ŞİYAKOVİÇ Miodrag B. , ŞPİLYAK Mika, TAHİR Kâmuran, TAŞKOVSKİ Dragan, TERZİOSKİ Rastislav, TEVFİK İsmail, TODOROVSKİ Gligor, TODOROVSKİ Mile, TUFAN Muzaffer, ÜLKÜTAŞIR M. Şakir, ÜNER Ragıp, ÜSKÜBİ M. Zihni, VANKU Milan, YAKICI Ali, YURUKOVA Nada, ZDRAVEVA Milka.

7. Siyasi-Sosyal Konularda Yazılmış Yazılar: ADEMİ Emine, AGO Arif, AHMET Enver, AHMET Veli, ALİ Melahat, ANDREEVİÇ Slavka Georgieva, ANDREEVSKİ Uroş, ANTİÇ Vera, APOSTOLSKİ Mihaylo, ARSOV Lyupço, AVDOVİÇ Şuko, BAKARIÇ Vladimir, BALKAÇ Zerrin, BALTACIOĞLU İsmail Hakkı, BAYRAMİ Aida, BELOVSKİ Dimçe, BEYZAT Esen, BEYZAT Mugbil, BİLGİN Beyza, CANOVA Remzi, CENGİZ İsmail, ÇATALTEPE Sipahi, ÇEMERSKİ Angel, ÇIRVENKOVSKİ Kirşte, ÇOLAKOVİÇ Radolyub, ÇVETKOVSKİ Çvetko, DAVİÇO Oskar, DEMİR Firuz, DİDA Ali, DOLANÇ Stane, DORONSKİ Stevan, DRAGOLYUB Stavrev, DRAGOSAVAÇ Duşan, EGELİ Sabahattin, ELİOT T. S., EMİN İdris, EMİN İlhami, EMİN Rifat, ENGELS Fridrih, ENGÜLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Melahat, ENGÜLLÜ Suat, ERDÜL Mehmet, ERİÇ Mihaylo, EYÜBOĞLU Sabahattin,  FRENSİS Artur, GEORGİEVSKİ Mihaylo, GERASİMOVSKİ Dimitar, GLİGOROV Kiro, GOGOV Rade, GOŞEV Petar, GRUYESKI Trayçe, HACİSALİYEV Mito-Yasmin, HAMZA Yusuf, HASAN Vefki, FRENSİS Artur, GEORGİEVSKİ Mihaylo, GERASİMOVSKİ Dimitar, GLİGOROV Kiro, GOGOV Rade, GOŞEV Petar, GRUYESKI Trayçe, HACİSALİYEV Mito-Yasmin, HAMZA Yusuf, HASAN Vefki, HAYRETTİN Erol, HOCA Fadil, İBRAHİM Mehmet Zeki, İSMAİL Biba, İSMAİL İsmail T., İVANOVSKİ Orde, İVANOVSKİ Vlado, JİVKOVİÇ Duşan, KAHRAMAN Hasan B., KARAHASAN Drita, KARAHASAN Mustafa, KARAL Enver Ziya, KARAOSMANOĞLU Yakup Kadri, KARAYANOV İliya, KARDELY Edvard, KARTAL Numan, KAŞTELAN Yure, KATARCIEV İvan, KAYA Fahri, KERİM Şerif, KILIÇBAY M. Ali, KIRATINA Hüseyin, KIRLEJA Miroslav, KIRTOVA Rayna, KIVILCIMLI Hikmet, KİRYAZOVSKİ Risto, KOLİŞEVSKİ Lazar, ONESKİ Blaje, KORUCUOĞLU Nevin, KOSTADİNOVSKİ Kostadin, KÖKNEL Özcan, KRAYGER Sergey, KURTOVİÇ Todo, KUŞEVSKİ Voyo, LAHTOVA Kata, LAZAREVSKİ Yakov, LAZAROV Lazar, LENİN İliç Vladimir, LUKŞİÇ İrena, LYUBİÇİÇ Nikola, MAHMUT Kenan, MAKSİMOVİÇ Dragiça, MAKSUT Şakir, MARKOVSKİ Kırşte, MARKS Kari, MARKS, ENGELS, MATES Leo, MATİÇ Duşan, MERCAN Hasan, MINÇEV Nikola, MİHAYLOV Pançe, MİLKOVİÇ Branko, MİLOSAVLEVSKİ Slavko, MİLOVSKA Desa, MİNÇEV Nikola, MİTREVSKİ Coko, MOMİROVSKİ Tome, MORİNA Adnan, MOYSOV Lazar, MUSTAFA İlker, MUSTAFA Sait, MUZBEG İskender, NASRETTINOĞLU İrfan Ünver, NAUMOVSKİ Borçen, NAYIR Nabi Yaşar, NOBIRDALI Beyto, ÖZCAN Zafer, ÖZGÜ Melahat, ÖZGÜN Vefki Hasan, ÖZLÜ Demir, ÖZÖNDE M. Cihat, PANÇEVSKİ Milan, PANDEVSKİ Manol, PANZOVA Violeta, PARLATIR İsmail, PETKOVİÇ Ranko, PETROVİÇ Duşan Şane, PETRUŞEVA İlindenka, POLVANSKİ Andonov Hristo, POPOVİÇ Blagoy, POPOVİÇ Çedomir, POPOVSKİ Duşko, POPOVSKİ Vasko, RADOYKOVİÇ Miloş, RAMO Şükrü, RASEL Bertrand, RECEPOĞLU Altay Suroy, RİBAR İvan, RİFAT Hürşit, RİSTOVSKİ Blaje, SALİH Emin, SCHAFF Adam, SEKULİÇ İsidora, SELİM Güler, SELİM Hilât, SEYFULLAH Kemal, SEYFULLAH Kevser, SİMOPULOS İlia, SİNADİNOVSKİ Yakim, SKAROS Zissis, STANKOVSKİ Boşko, STAVREV Dragolyub, SUPEK İvan, SÜLEYMAN Cemal, SÜLEYMAN Perihan, SÜLEYMAN Yusuf, SÜLEYMAN'I Seyfedin, ŞEFİKOĞLU İskender Muzbeg, ŞEHU Şaban, ŞPİLYAK Mika, ŞTAUBRİNGER Zvonko, TAHİR Alâettin, TAHİR Kâmuran, TALEVSKİ Blagova, TASEVA Lençe, TİMUÇİN Avşar, TİTO Yosip Broz, TODOROVSKİ Mile, TOPOYAN Necdet, TUFAN Muzaffer, UGRİNOV Pavle, UNAT Faik Reşit, URDİN Koço, UZELLİ Gönül, VELYANOVSKİ Çvetko, VELYANOVSKİ Noviça, VİDMAR Yosip, İNTERHALTER Velko, VLAHOVİÇ Velko, VRAJİNOVSKİ Tanas, YAVUZ Hilmi, YURUKOVA Nada, ZAFİROVSKİ Goko, ZDRAVEVA Milka, ZEKERİYA Necati.

            8. Mülakatlar: AĞAOĞLU Adalet, AHMET Enver, BEAVOİR De Simon, ENGÜLLÜ Avni

            9. Olaylar: ALİ Fahri, ENGÜLLÜ Suat, İLYAS Enver, İSMAİL Biba, KAYA Fahri, KOŞ Erih, MERCAN Hasan, NEBİ Saadet, TAHİR Alâettin, ZEKERİYA Necati

            10. Bibliyogragya: AHMET Enver, ENGÜLLÜ Suat, HAFIZ Nimettullah, HASAN Hamdi, MEHMED Ayşe, ZEKERİYA İsmail.

11. Biyografi: ALANGU Tahir, HAFIZ Nimettullah, ALTANAY Ferdane Elmazoviç, BOŞKOV Vanço.

12. Çeviriler: AÇ Karol, AÇİN Yovitsa, AG İştvan, AGEYE Vasayan, AHMATOVA Ana, AL UJAİLİ Abdel-Salam, ALBAHARİ David, ALBERT Rafael, ALEÇKOVİÇ Mira, ALEKSİÇ Deyan, ALEKSİÇ Snejana, AL-FEİTURİ Muhammed, ALİ Fahri, ALİÇ Cemaluddin, ALİÇ Salih, ALİÇİÇ Aişa, ALİKADÎÇ Bisera, ALİSPAHİÇ Niyaz, ALİU Ali, ALMAJAN Slavko, ANASOVSKİ Miho, ANDRADE Kosta, ANDREESKİ M. Petre, ANDREEVİÇ Slavka Georgieva, ANDREEVSKİ Çane, ANDREEVSKİ M. Petre, ANDREEVSKİ Tsane, ANDREEVSKİ Uroş, ANDRİÇ İvo, ANTHONY Michael, ANTİÇ Miroslav, ANTİÇ Vera, APOLİNER, APOSTOLSKİ Mihaylo, ARAGON Lui, ARBULYEVSKA Olga, ARENAS Reinaldo, ARNAUT Selim, ARNAUTOVİÇ ALİÇ Fadila, ARNAUTOVİÇ Mustafa Tsitso, ARSOV Lyupço, ARSOVSKİ Georgi, ARTUKOVİÇ Zlatka, ASTALOS Georges, ASTURİAS Miguel, ASUMANE Sembene, ATANASOVSKİ Miho, ATANOVSKİ Aleksandar, AVRAMESKU Mihay, AVTİLA Eduardo Antonio, AZİZ Vahit, BABİNKA Mihail, BAĞIR YANA Elisaveta, BAKARIÇ Vladimir, BAKEVSKİ Petre, BALAN Yon, BALAŞ Olipiu, BALDEV Mirza, BALİKA Kornel, BALTİC Svetozar, BANAR Slave, BANOVİÇ Goyko, BANYEVİÇ Mirko, BARAKA Amiri İmamu, BARAKOVİÇ Meho, BARTHES Ronald, BAŞAGİÇ Safet Bey, BAŞİÇ Hüseyin, BAT S. N., BATALVİ Şiv Kumar, BAYRAKTAREVİÇ Radomir, BEAVOİR De Simon, BEHER Ferenç, BELEVA Lilyana, BELOVSKİ Dimçe, BENDER Pal, BENKOVA Viera Popitova, BEYZAT Mugbil, BİENEK Horst, BİGA Vesna, BİLOSNİÇ Mariyan Tomislav, BİRKOVİÇ Yevrem, BİTENTS Yadranko, BLAGOYEVİÇ Spasoye Payo, BLAGOYEYİÇ Slobodan, BLAJEVİÇ Miranda Neda, BLEÇİÇ Milorad R., BODELER Şarl, BOGDANOVİÇ Nedelyko, BOGETİÇ Boşko, BOHUŞ Paylo, BOLMABA, BONNEFOY Claude, BOR Matey, BORGES Horhe Luis, BORGES Jorge LuisBOSNİÇ Yelena, BOSTEVSKİ Yovan, BOŞKOVSKİ T. Petar, BOŞKOVSKİ Yozo T., BOŞNAKOVSKA Gordana Mihailova, BOYETU Berta, BOYOVİÇ Rade, BÖL Haynrih, BRAYKOVİÇ Dragomir, BREHT Bertolt, BROVİNA Flora, BUJAROVSKA Vera, BULATOVİÇ Miodrag, BURAZER Diana, BUYUKLİEV Kiril, BYELOVATS Abdurrahman Hıvzı, CABRAL Tristan, CANTERS Robert, CAR MATUTİNOVİÇ Lerka, CARDOSO Antonio, CARROL Levis, CCLAMURHI, CERÇEKU Enver, CİLO Hasan, CİNCİÇ Slavolyub, CLEİN Carmen, COMEY Ellis, CORTAZAR Julio, COŞİ Umaşankar, CUKANOVİÇ Mariya, CURCİÇ Yovitsa, CUVER Bogdan, ÇALOVSKA Lilyana, ÇALOVSKİ Todor, ÇANKAR İvan, ÇAPOVSKİ İvan, ÇAR Lerka, ÇAŞULE Kole, ÇATİÇ Musa Çâzim, ÇAU Nguyen Minh, ÇE GE VARA Ernesto, ÇEMERSKİ Angel, ÇERKEZ Vladimir, ÇIRVENKOVSKİ Kirşte, ÇİKİÇ Voyka Smilyaniç, ÇİLİMKOVİÇ Meliha, ÇİNGO Jivko, ÇİRO Dİ Maçio Cuzepe, ÇİTRE Dilip Purşotan, ÇOLAKOVİÇ Enver, ÇOLAKOVİÇ Radolyub, ÇOPİÇ Branko, ÇOSİÇ Dobriça, ÇUCAK Branko, ÇULAVKOVA Katica, ÇVETAYEVA Marina, ÇVETKOVSKİ Çvetko, DABEVSKİ Petko, DALAL Sureş, DAMOYLİÇ Miça, DAVİÇO Oskar, DAVİDOVİÇ Stoyanka Grozdanov, DAVİDOVSKA Lyubinka, DE Vişnu, DEDAY Rahman, DEDİN AÇ Milan, DELALİÇ Munib, DEMİR Firuz, DENGALI, DERVİŞ Mahmut, DERVİŞ Saad, DESPOTOV Voyislav, DESTOVNİK Karel Kayuh, DETELAYURE, DGÇİÇ Yovan, DİKİNSON Emili, DİNESEN İsak, DİNKAR Ramdhari Sing, DİOP Birago, DİOP David, DİRYAN Lilyana, DİZDAR Hamid, DİZDAR Mak, DİZDAREVİÇ İsmet, DİZDAREVİÇ Ziya, DOMANOVİÇ Radoye, DOMONKOŞ İştvan, DONESKA Vera, DORONSKİ Stevan, DOS SANTOS Marçelino, DRAGOLYUB Stavrev, DRAGOSAVAÇ Duşan, DRETAR Tomislav, DRİTERO Agoli, DURAKOVİÇ Ferida, DUTİNA Todor, DUVANCFEELLE D., EDELFELT Karen Marle, EL-HAC Unsi, ELİOT T. S., ELİOT Tomas, ELLİSON Harlan, ELUARD Pol, EMİN İdris, ENGELS Fridrih, ENGÜLLÜ Suat, ENTSENSBERGER Hans Magnus, ERENBURG İlya, ERİÇ Mihaylo, ERURİ Nasır, FARZAN Massud, FAZLİ Nida, FEHER Ferens, FEHER Kalmam, FERENÇ Feher, FIRONYETS Vikâzoslav, FİSCHER Ernest, FLORA Radu, FLORA Yoan, FRENAUD Andre, FRENSİS Artur, FUAT Mehmet, GAFFAR İbrahim Abdül, GAL Laslo, GAMZATOV Rasul, GARGİ Baluant, GAŞİ Alirizah, GAYTANİ Adem, GEGA Cevat, GENET Jean, GEORGİEVSKİ Mihaylo, GEORGİEVSKİ Taşko, GERASİMOVSKİ Dimitar, GİGİÇ Radmila, GİLVİK Ejert, GOCA Fikret, GOLUBOVİÇ Kseniya, GORGİEV Gorgi M., GORKİ Maksim, GOŞEV Petar, GÖNSALVES Egito, GRAFENAUER Niko, GROZDANOV Davidoviç Stoyanka, GROZDANOVİÇ Süleyman, GRUEVSKİ Lubomir, GRUYESKI Trayçe, GULESKİ Sotir, GUNGA Fahredin, GUTALY Deyan, GÜZEL Bogomil, GYORGİEV Gyorgi M., HACIOSMANOVİÇ Lamia, HACİSALİYEV Mito-Yasmin, HADIRCANAY Sadri, HANCİÇ Raziya, HASAN Hamdi, HAŞEK Yaroslav, HAV Nas, HAYRETTİN Muhammed, HEMİNGVEY Ernest, HIDIR Muhammed, HİCAZİ Ahmet Abdulmuti, HİDAYET Sadık, HİGSMİTH Patricia, HİLDESHEİMER Wolfgang, HOCİÇ Cevat-FEYZİÇ Fehriye, HOROZOVİÇ İrfan, HO-Şİ-MİN, HOYHOLT Per, HRİSTOVA YOÇİÇ Svetlana, HUGNES Langston, HUMO Hamza, İBRİŞİMOVİÇ Necat, İLEŞ Bela, İLİEVSKA Vesna Domçevska, İLİEVSKİ Branko, İLİEVSKİ Dragan, İLYEŞ Gyula, İMAMOVİÇ Ahmed Muhamed, İNFANTE Çuhermo Kabrera, İONESCO Eugene, İSAKOVİÇ Ali, İSAKOVİÇ Aliya, İSAKOVİÇ Antoniye, İVANOV Blagoya, İVANOVSKİ Gogo, İVANOVSKİ İvan, İVANOVSKİ Orde, İVANOVSKİ Sırbo, İVANOVSKİ Vlado, JALİTSA Miyodrag, Jİ Feng, JİD Andre, JİJOVİÇ Budimir, JİVKOVİÇ Duşan, JUPANÇİÇ Oton, KABBANİ Nizar, KALEB Yekoslav, KALEŞİ Hasan, KAMAR Kemal, KAMİ Albert, KAMİL Amin, KANNAD, KAPİCİÇ HANCİÇ Nasiha, KARACİÇ Radovan, KARAYANOV İliya, KARDELY Edvard, KAROVSKİ Lazlo, KAŞTELAN Yure, KATARCIEV İvan, KAVABATA Yasunari, KAYAN İbrahim, KAYEVİÇ Fehim, KEBO Aliya, KIRKLEÇ Gustav, KIRLEJA Miroslav, KIRMPOTİÇ Vesna, KIRNYEVİÇ Vuk, KIRSTANOVİÇ Zdravko, KIRTOVA Rayna, KİKİÇ Hasan, KİRDU Petru, KİRLEJA Miroslav, KİRYAZOVSKİ Risto, KİŞEVİÇ Enes, KLEÇKAROVSKİ Mirce, KLETNİKOV Eftim, KLİMAN Aldo, KLUÇANİN Zilhad, KOCA Fikret, KOÇOSKİ Nikola, KOLİŞEVSKİ Lazar, KOLUNCİYA Dragan, KOMAR Rujiça, KONESKA Elizabeta, KONESKİ Blaje, KOPOROVSKİ Lupço, KORDİÇ ivan, KORDİÇ Zdravko, KOROMAN Veselko, KOSTADİNOVSKİ Kostadin, KOSTİÇ Duşan, KOSTİÇ Zvonimir, KOSTOV Vladimir, KOŞ Erih, KOŞ Karoly, KOŞUTA Miroslav, KOTEVSKİ Yovan, KOVACS Gyöngyi, KOVAÇİÇ İvan Goran, KOVİÇ Kaetan, KRAKAR Loyze, KRAMBERGER Mariyan, KRANYEÇ Mişko, KRİSTENSEN İnger, KRİSTENSEN Tom, KROPOTKİN Pyotr A., KRUNİÇ Milovan, KSİNDİ Vang, KSUEFENG Feng, KUBUR Ali, KULAVKOVA Katiça, KULENOVİÇ Skender, KUMBARACI Lidiya, KUMBAROVSKİ Razme, KUNDERA Milan, KUNTNER Tone, KURTOVİÇ Todo, KUSUMAG DRAYA Marati, KUŞEVSKİ Voyo, KÜLAFKOVA Katitsa, KVAZİMODO Salvadore, KVESİÇ Pero, KVİNG Ai, LADİN İliya, LAHTOVA Kata, LAKO Nataşa, LALETİN Voyislav, LALİÇ Mihaylo, LATİÇ Cemaluddin, LAVRENSE Jems Kuper, LAZAREVİÇ V. Branko, LAZAREVSKİ Yakov, LAZAROV Lazar, LAZAROV Risto, LAZAROVSKİ Yakov, LAZİÇ Laza, LE GUİN K. Ursula, LECLERC Pierre Robert, LENERO Vincente, LENİN İliç Vladimir, LENZ Zigfrid, LERMONTOV Mihail, Lİ Lu, LJONDO Bardul, LORKA Garsiya, LUKİÇ Duşanka Boyaniç, LUKŞİÇ İrena, LUMUMBA, LUNDKVIST Artur, MACHADO Antonio, MACUNKOV Mitko, MAGAREŞEVİC Mirko, MAHAPATRA Sitakant, MAHMUTEFENDİÇ Kemal, MAKEDONSKA Viktoriya, MAKSİMOVİÇ Desanka, MALENKO Dimçe, MALESKİ Vlado, MALKOÇ Saida, MAN Thomas, MANEV Evtim, MANEVSKİ Mile, MANOYLOV Pande, MANOYLOVİÇ Sonya, MAO Çe Tung, MARINKOVİÇ Radovan, MARİNOV-LAMAR Lalyu, MARKEZ Gabrial Garcia, MARKOV Boris, MARKOV Mladen, MARKOVİÇ Vito, MARKS Karl, MARTİÇ Nikola, MARTİSON Moa, MATEVSKİ Mateya, MATİÇ Duşan, MAYAKOVSKİ Vladimir, MAYHROVSKİ Aleksandar, MEHMETİ Kim, MEKULİ Esad, MELVİNGER Yasna, MEMİYA Minka, MENART Yanez, MEVLANA, MINÇEV Nikola, MİCENİ, MİDDLETON Christopher, MİHALİÇ Slavko, MİHAYLOV Pançe, MİHAYLOVA-BOŞNAKOVSKA Gordana, MİLADİNOV Konstantin, MİLANOVİÇ Slavko, MİLEKOVİÇ-ŞUM Milorad, MİLENKOVİÇ Dimitriye, MİLKOVİÇ Branko, MİLOSAVLEVSKİ Slavko, MİLOŞ Miodrag, MİLOŞEVİÇ Nikola, MİLOŞEVİÇ Radoslav, MİLOŞEVİÇ Velimir, MİLOVSKA Desa, MİNATİ İvan, MİNÇEV Nikola, MİRANOVİÇ Nevenka, MİRKULOVSKA Bistrica, MİSİRKOVA RUMENOVA Kata, MİTREVSKİ Coko, MOHANTI Bramotrı, MOLOKVU Bendili, MOMİROVSKİ Tome, MONTALE Eucenio, MORİNA Adnan, MOYSOV Lazar, MUHİÇ Ferid, MUKOPADYAY Subas, MUKTİBODH Gjanan Madhav, MUNTEANU Feliçiya Marina, MUSTAFA Ahmed Antar, MUSTAFA İlker, MUYAGİÇ Mubera, NADİM Dina Nat, NAMETAK Fehim, NAPESKİ Core, NAPOLETANO Pietro, NASTİÇ Vladimir, NAZOR Vladimir, NEDELKOVSKİ Kole, NEDELKOVSKİ Mile, NEDELKOVSKİ Velko, NENADİÇ Milan, NERUDA Pablo, NETO Agostino, NEYÇESKA Dragica, NIKOLOVSKİ Vselenov Vaso, NİKİÇ Valentin, NİKİLESVAR, NİKOLOV Stefan, NİKOLOVSKA Snejana, NOBIRDALI Beyto, NOGO Rayko Petrov, NOVESKİ Jivko, O’CONNOR Flanery, OBRADOVİÇ Tomislav, OBRENOVİÇ Aleksandar, OBRENOVİÇ Rade, OGNYANOVİÇ Tomislav, OKARA Gabriyel, OKİGBO, OLİVERA Jose Antonio, OLUYİÇ Grozdana, OLYAÇA Mladen, ORİYA, ORVEL Corc, OSMANLİ Tomislav, OSTİ Yosip, OSTOYİÇ Lubiça, OSTOYİÇ Lyubitsa, OZAMU Dazai, PALİKRUŞEVA Galaba, PANÇEVSKİ Milan, PANÇO Şukriya, PANDEVSKİ Manol, PANOV Branko, PANOVSKİ Dane, PANTİÇ Mihaylo, PANZOVA Violeta, PAP Yojef, PAP Yojez, PAPHARHAYİ Gyura, PARUN Vesna, PAŞİÇ Müberra, PAŞKU Anton, PATEL Candraşekar, PATEL Yogeş, PAVÇEK Tone, PAVEZE Cesare, PAVİÇ Milorad, PAVİÇEVİÇ Slobodan, PAVLOSKİ Radovan, PAVLOSKİ Yovan, PAVLOVİÇ Duşan, PAVLOVİÇ Miodrag, PAVLOVİÇ Vladimir, PAVON Francisko Garsia, PAYDOS Kİ Blaje, PAYİÇ Miliya, PEİ Mario, PEREİRA, PEROVİÇ Sreten, PERS Sant Yon, PERSE Saint-Yohn, PEŞEVSKA Margarita, PEŞİÇ Milovan Slavko, PEŞİÇ Radivoye, PEŞORDA Mile, PETKOVİÇ Ranko, PETKOVSKİ Boris, PETÖFİ Şandor, PETRESKİ Hristo, PETROVİÇ Branislav, PETROVİÇ Miodrag, PETROVİÇ Rastko, PETROVİÇ Vladislav Dis, PETROVİÇ Yovan, PETROVSKA İvanka, PETROVSKİ Trayan, PETRUŞEVA İlindenka, PIRLİÇEV Grigor, PİLİÇKOVA Sevim, PİNCUR-MANÇEVSKİ Lazar, PİSAREV Görce, PODRİMYA Ali, PODRİMYA AR, POGGİOLİ Renato, POLVANSKİ Andonov Hrist, POPA Vasko, POPİTOVA Viera Benkova, POPOVA Dr. Faniya, POPOVİÇ Anton, POPOVİÇ Çedomir, POPOVİÇ Pavle, POPOVSKA Solzitsa, POPOVSKİ Ante, POPOVSKİ Duşko, POPOVSKİ Vasko, PREMCHAND, PREVER Jak, PRİMOJİÇ Vera, PRİTAM Amrita, PROŞİÇ Luka, PULYİÇ Vlado, PURCAR Petko Voyniç, PUŞİÇ Bosilka, PUŞİNA S. Dervo, PÜLYİÇ Vlada, RAB Juja, RABEARIVELO, RAÇİN Koço, RAÇİN Kosta, RADANOVİÇ Nenad, RADİÇEVİÇ V. Branko, RADOSAVLEVİÇ Dragişa, RADOSAVLEVİÇ Vukman, RAHI Camunda Presad, RAIÇKOVİÇ Stevan, RAKİÇ Milan, RAMAÇ Mihail, RASEL Bertrand, RASUL Şepar, RAVİ Ravinder, REMBO Artur, RENCOV Mihail, RESUL Adem, REŞYPJA Frederik, REXROTH Kenneth, RHYS Jean, RIZA Resul, RİFAT Hürşit, RİLKE Rayner Mana, RİNSER Luis, RİSOYEVİÇ Ranko, RİSTİÇ Marko, RİSTOVSKİ Blaje, RİTSOS Janis, RİZVANOVİÇ Meho, ROJDETVENSKİ Robert, ROLAND Roman, ROZEVİÇ Tadeus, RÖVŞEN Ramiz, RUDİÇ Ayşa, RUMENOVA MİSİRKOVA Kata, SADIK Fikret, SAFET Sariç, SAKS Neli, SALİH Emin, SALİHBEGOVİÇ Melika, SAMOKOVLİYA İsak, SAN Ksiao, SANT İndira, SAPHO, SARAYLİÇ İzzet, SARİÇ Safet, SAROT Natali, SAROYAN Viliyam, SATR Pol Jan, SAXENA Sarvveshvvar Dayal, SAYFERT Yaroslav, SAYİG Tefık, SAZDOV Tome, SAZDOVSKİ M. Tode, SCHAFF Adam, SCOTTI Giacomo, SEANS Yean, SEFERİS Core, SEFERİSYorgo, SEGHERS Anna, SEKULİÇ Dara, SEKULİÇ İsidora, SELENİÇ Slobodan, SELİM Bedri, SELİMOVİÇ Mehmet, SELİMOVİÇ Meşa, SEMA Muhammed İbrahim Abu, SENGOR Leopold Sedar, SENGOR Leopold, SHİGA Naoya, SİDRAN Abdullah, SİLYAN Rade, SİLYANOVSKİ Lyupço, SİMSKİ Stevo, SİMYONOVSKİ Stoymir, SİNADİNOVSKİ Yakim, SİNGH Şaşmer Bahadır, SİYARİÇ Kamil, SKALA İvan, SKENDERİ Fehbi, SKOTİ Cokomo, SLAVİÇ Zoran, SLAVİÇEK Milivoy, SMİLEVSKİ Vele, SMYTHE Norman, SOLAMUN Tomaş, SOLEV Dimitar, SOLJENİTSİN Aleksandar, SONE Yorgen, SONTAG Susan, SORESCU Marin, SPAHİU Cevahir, SPAHİU Mustafa, SPASEVSKA Eleonora, STANESKU Nikita, STANKOVSKİ Boşko, STANOYEVİÇ Lyuba, STARASTOV L. N., STARDELOV Georgi, STAVREV Dragolyub, STEFANOVİÇ Miryana, STEFANOVSKİ Milovan, STEFANOVSKİ Mirko, STEFANOVSKİ Risto, STEİNER George, STERYOVSKİ Aleksandar, STINUS Erik, STOYANOVSKİ Alekasandar, STOYÇEVSKİ Sande, STOYİÇ Mile, STOYKOVSKA Elena, STOYKOVSKİ Gligor, STREZOVSKİ Yovan, STRİBER Miroslav, SUBAYA Şanmuga, SUKSİN Vasiliy, SULEYMANİ Seyfedin, SUPERVİELLE Jules, SÜLEYMAN Yusuf, ŞABANİ Resul, ŞABANOVİÇ Hazim, ŞALP Volftgang, ŞAMIÇ Yansa, ŞANTİÇ Aleksa, ŞANTİÇ Slavko, ŞÇEPANOVİÇ Blajo, ŞEGO Kreşimir, ŞEHU Şaban, ŞENFİLD OLYAÇA Komeliya, ŞERBAN Nada, ŞEYTİNATS Radivoye, ŞİNKO Ervin, ŞİRİLOV Petar, ŞİYAÇKİ Olivera, ŞİYAKOVİÇ Miodrag B. , ŞOLOHOV Mihail, ŞOPOV Aço, ŞOPOV Atso, ŞOV Bernard, ŞPİLYAK Mika, ŞTAUBRİNGER Zvonko, ŞTAYNBEK Con, ŞTEFAN Florika, ŞUPLİNOVA Evgeniya, ŞUŞKO Mario, ŞUYİTSA Bojidar, TAGORE Rabindrant, TAGORE Rahindranat, TAHİR Kâmuran, TAHMİŞCİÇ Hüseyin, TALEVSKİ Blagova, TAMAŞ Yuliyan, TANASKOVİÇ Darko, TANESKİ Antonio, TANEVSKİ Bogoya, TASEVSKİ Atanas, TAŞKOVSKİ Dragan, TAUFER Jıri, TAUFER Vida, TAUFER Yirji, TEKERLİ Fuad, TEYMUR Mabmud, THEADORU Viktoriya, THOMAS Dylan, TİMOTİYEVİÇ Bojidar, TİTO Yosip Broz, TOCİLİ Afrodita, TOÇİNOVSKİ Vasil, TOÇKO İvan, TODOROVİÇ Gordana, TODOROVSKA Duşiça, TODOROVSKİ Gane, TODOROVSKİ Gligor, TODOROVSKİ Mile, TOHOLY Miroslav, TOLNAİ Oto, TOLSTOY Aleksey, TONTİÇ Stevan, TORKA Miguel, TOŞOVİÇ Risto, TOTSİNOVSKİ Vasil, TRENÇEVA Miryana, TRİFUNOVİÇ Duşko, TRİFUNOVSKA Radmila, TRİTS Ervin, TRUMİÇ Marina, TSEROVİÇ Vuk, TSEŞARIÇ Dobrişa, TSUKARO Kate, TSVETKOVSKİ Branko, TSVETKOVSKİ Radovan P., TSVİYETİÇ Lyubomir, TUFAN Muzaffer, TULYAKOVA HİKMET Vera, UGREŞİÇ Dubravka, UGRİNOV Pavle, UGRİNOVA SKALOVSKA Radmila, URDİN Koço, UROŞEVİÇ Vlado, UYEVİÇ Tin, UYKO Vorea, VAHABZADE Bahtiyar, VANGELOV Atanas, VANKU Milan, VAPTSAROV Nikola, VEGRİ Şaşa, VEKENTARAMU, VEKİLOF Vakif, VELKOV Tome, VELYANOVSKİ Çvetko, VELYANOVSKİ Noviça, VENTURA A., VEREŞ Şaşa, VEŞOVİÇ Marko, VETMO Duşko, VİAN Boris, VİDENOVİÇ Radomir, VİDMAR Yosip, VİDOYKOVİÇ Jivorad, VİMAL Ganga Prasad, VİNAVER Stanislav, VİNTERHALTER Velko, VİŞİNSKİ Boris, VİTEZ Grigor, VLADOVA Yadranka, VLAHOVİÇ Velko, VOGEL Herman, VOKOSAVLYEVİÇ Slavko, VOZNESENSKİ Andrey, VRHOVAÇ Duşka, VUKANOVİÇ Slobodan, VUKMİROVİÇ Miryana, VUKŞİÇ VİTOŞEVİÇ Vyera, VULETİÇ Ancelko, VULF Virciniya, VYSKOCİL İvan, WEİSS Peter, YAÇEV Risto, YAKİMOVSKİ Çedo, YANÇAR Drago, YANEVSKİ Slavko, YANKOV Stoyne, YANSEN Yohannes V., YAŞAR NASTEVA Olivera, YEATS Viliam Butler, YEGER Frenk, YEKNİÇ Dragolyub, YESENİN Sergey, YEVRİÇ Darinka, YEVTİÇ Dobrivoye, YEVTUŞENKO Yevgeni, YILMAZ E. , YILMENİÇKİ Peter, YİAN Lu, YİAN Tian, YOKİÇ Lilyana, YONESKO Ejen, YONG SAM Kim, YORUBA, YOSİÇ Lubişa, YOSİFOVSKİ Yonçe, YOUNCENAR Marguerite, YOVANOVİÇ Boyan, YOVANOVSKİ Meto, YUKİÇ MARYANOVİÇ Vaska, YUNG C. G., YURIŞİÇ Yakov, YURUKOVA Nada, YUSUF Süreyya, ZAGORİÇNİK İfigeniya, ZAHİROVİÇ Ayşa, ZAYÇ Dane, ZDRAVEVA Milka, ZDRAVKOVSKİ Tsane, ZEKERİYA Necati, ZEKO Moikom, ZLOBEÇ Çiril, ZORİÇ Voyislav.

13. Deneme, Değini ve Tanıtım yazıları: ABDULLAH Arzu, AGO Arif, AHMED Oktay, AHMED Selda, AHMET Enver, AHMET Veli, AKATLI Füsun, AKBAL Oktay, AKSAL Kudret Sabahattin, AKSOY Fahir, ALİ Fahri, ALİ Melahat, ALTANAY Erbil, ARMAĞAN İbrahim, ARSLAN Ahmet, ASTALOS Georges, ATAÖV Türkkaya, ATİK Suade, BANYEVİÇ Mirko, BARTHES Ronald, BAYRAKTAREVİÇ Fehim, BAYRAM Esat, BEHRAMOĞLU Ataol, BEKTAŞ Cengiz, BELLÜR İrfan, BEYZAT Esen, BEYZAT Mugbil, BİLBAŞAR Kemal, BİNGÖL Abdulkuddüs, BOGDANOVİÇ Deyan, BONNEFOY Claude, BREHT Bertolt, CANBERK Eray, CANTERS Robert, CİLO HASAN, CİNCİÇ Slavolyub, CONTURK Hüseyin, CUKANOVİÇ Mariya, ÇINARLI HASAN Maksut, ÇİRO Dİ Maçio Cuzepe, DAĞLARCA Fazıl Hüsnü, DALİP Kerim, DALİP Meral, DİZDAREVİÇ İsmet, DURAK Alnur, DUVANCFEELLE D, EMİN Bilge, EMİN İlhami, EMİN Rifat, ENGÜLLÜ Avni, ENGÜLLÜ Suat, EREN İsmail, ERENBURG İlya, ERHAT Azra, GÜLER Mehmet, HACIOSMANOVİÇ, HALİKARNAS BALIKÇISI, HALİM Nurten, HASAN Vefki, HAYRETTİN Erol, HAYRO Yakup, HÜSEYİN Leyla, HÜSEYYİN Müedin, İBRAHİM Bayram, İBRAHİM Mehmet, İLYAS Enver, İSLAM Ayşenur, KAİN Maral, KALEŞİ Hasan, KAMİ Albert, KAPLAN Mehmed, KARAHASAN Drita, KARAHASAN Mustafa, KAYA Fahri, KOPOROVSKİ Lupço, KOŞ Karoly, KOVACS Gyöngyi, KUBUR Ali, KUMBARACI Lidiya, MAKAL Oğuz, MERCAN Hasan, MİLER Henri, MORİNA İrfan, MUTLU AY Rauf, NACİ Fethi, NASRETTİNOĞLU İrfan Ünver, NEBİ Saadet, ONUR Bekir, OSMANLİ Tomislav, OY Aydın, ÖZBAY Hüseyin, ÖZDEMİR Alişan, PETKOVSKİ Boris, PİKASO Pablo, POGGİOLİ Renato, POLENAKOVİÇ Haralampiya, POPOVSKİ Pande, PROŞİÇ Luka, PULUR Hasan, RADOSAVLEVİÇ Dragişa, RAMO Şükrü, RİTSOS Janis, ROGOVALI Bayram İbrahim, ROLAND Roman, SAİT Nermin, SATR Pol Jan, SAVİÇ Momçilo D., SELİM Cevahir, SELİM Güler, SELİM Hilât, SELMAN Leyla, STEFANOVSKİ Mirko, STOYKOVSKA Elena, SULEYMANİ Seyfedin, SUPO Filip, SÜLEYMAN Hüseyin, ŞEFİKOĞLU İskender Muzbeg, ŞENER Sevda, ŞOV Bernard, TAÇİ Hilmi, TAHİR Alâettin, TANASKOVİÇ Darko, TANYOL Tuğrul, TASNADİ Edit, TEKDİL Hulusi, TEMKOV Kiril, TEVFİK İsmail, TİTİZ Tiho, TOMOVSKİ Krum, TUFAN Erol, TÜMER Gülhan, YAVUZ Hilmi, YEŞEREN Agim Rifat, YILDIZ Mustafa, YOSİFOVSKİ Yonçe, YUNG C. G., YURUKOVA Nada, ZAHIROVİÇ RUDİÇ Ayşa, ZDRAVEVA Milka, ZEKERİYA İsmail.

 

            3. SONUÇ

Sesler, 1965-2001 yılları arsında toplam 331 sayı yayimlanan Balkanlarin en uzun soluklu dergisidir. Balkan Türkleri ile alakalı şiir, dil, edebiyat, tarih, kültür, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi alanlarda çok sayıda yazı bulunur. Eski Yugoslav cografyasında daha çok Türklerin yoğun olarak bulunduğu Makedonya ve Kosova’da dağıtılır. Türk aydınları arasında yaygın olarak okunan bu dergi, Balkan Türk halkının milli benlik ve kimliklerinin güçlenmesine katkıda bulunma amacındadır.

            Dergi, Balkan coğrafyasında yaşayan Türk halkının edebi alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni bir edebi nesil yetiştirmek amacıyla yola çıkar. Genç neslin yetişmesinde önemli katkılarda bulunur. İlk yazılarını bu dergide yayınlayan bir çok önemli isme rastlanır. Başta Balkanlarda yaşayan Türkler olmak üzere yerli ve yabancı zengin bir şair-yazar kadrosuna sahiptir. Dergide geniş bir şair ve yazar kadrosu bulunur. Başta Makedonyada yaşayan Türk kökenli isimler olmak üzre, Yugoslavya ve Türkiye'den de çok sayı da isim bulunur. Dergide şiir, hikâye, roman, tiyatro, makale, deneme, değini, eleştiri, mülakat, biyografi, bibliyografya gibi bir çok edebi türde yazılar bulunurç Ayrıca bazı popüler yabancı yazarların çevirilerine de yer verilir. Bölgedeki Türklerin folkloru üzerine yapılan derleme ve değerlendirme çalışmaları da önemli bir yer tutar.

Dergi, maalesef diğer dergilerin uğradığı akıbetten kurtulamaz. 2001 yılında yayımlanan son sayısıyla tozlu raflardaki yerini alır. Umarız, bu derginin eksikliği hissedilmeden balkanlarda yaşayan Tük halkının eserlerıne sahip çıkacak nice yeni dergiler yayın hayatına katırlır.


[1] Künye bilgileri değişmeyen sayılar aralığına göre verilmiştir.

[2] Ertuğrul Karakuş, “Makedonya ve Kosova Türk Edebî Üreticiliğinin Devamında Sesler Dergisinin Rolü”, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe”, Cilt:1, s. 105, Hëna e Plotë Beder  Universitesi 14-16 Kasım 2013 Tiran.

[3] Karakuş, (2013:107)

[4] İsmail Zekeriya, “Öğrenci Dili, Terimler ve Dilbigisi”, Ocak 1974, S. 82 s. 23-26

[5] İsmail Zekeriya, “İlkokullarda Edebiyat Derslerinin amacı”, Ekim 1977 S. 119 s. 47

         [6] KARDELY Edvard, “Bağlantısızlığın Tarihsel Kökenleri”, (Çeviren: Suat ENGÜLLÜ), Ocak 1983, S: 172, s. 5

[7]  Necati Zekeriya, “Ayın Kültür-Sanat Olayları”, Eylül 1968, S: 28, s. 83-84.

    [8] “Ödüllü Öykü Yarışması”, Sesler, Eylül 1984, S: 188, s. 127-128; “Ödüllü Öykü Yarışması”, Sesler, Şubat 1983, S: 173, s. 139-140.

 

 
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
 
-  TEKKE

-  KAPICIK

-  Cumhuriyetten Sonra Ordu’da Şiirin Gelişimi ve Yetişen Şairler:

-  Cumhuriyetten Buyana Orduda Basın-Yayın ve Edebiyat Çevreleri

-  Anadoluda Bölge Bölge, İl İl Nevruz Kutlamaları

-  Nevruz Törenleri

-  Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları

-  Türk Kültüründe Nevruz

-  Kosova'da Türkçe yayınlanan Bir Gazete: "Tan"

-  Makedonya'da Türkçe yayınlanan Bir Edebiyat dergisi:

-  Kosova ve Makedonya'da Türkçe Yayınlanan Çocuk Dergileri

-  Kosov'da Türkçe Yayınlanan Gazete ve Dergiler-III

-  Kosov'da Türkçe Yayınlanan Gazete ve Dergiler-II

-  Kosova'da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler-I

-  Kosova'da Çocuklar Türkçe'ye "Kuş"la Kanatlandı

-  Sevinç "Tomurcuk" Açtı

-  Birlikten Çocuklara Güzel Bir Hediye: "Sevinç"

-  Kosova'da Türkçe Bir Çocuk Dergisi: Bahar

-  Kosova'da Türkçe'yi Bayraklaştıran yazar: Reşit Hanadan

-  Reşit Hanadan

-  İnsani Teknikler

-  Teknik ve Devlet

-  Teknoloji Toplumu

-  Bir Aile Cinayeti

 
 
 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.