ANASAYFA  
 
 
 
Salih OKUMUŞ
salihokumus@salihokumus.com
 
 

Birlikten Çocuklara Güzel Bir Hediye: "Sevinç"

27.2.2016

Dergiler, kültürel aktarımı sağlayan süreli yayınlardır. Bilim, sanat ve siyaset gibi çeşitli alanlarda, genellikle düşünsel olarak yazıların yer aldığı, belirli aralıklarla çıkarılan yayım araçlarıdır. Sevinç dergisi de çocuklara yönelerek onlara kimi zaman hikâyelerle, kimi zaman şiir ve masallarla, kimi zaman da bulmaca ve fıkralarla hayatı tanıma ve hayat için gerekli olacak bilgileri vermeye çalışmıştır.

Çocuk gazete ve dergilerinin gerek dil öğretimi gerek kültür aktarımı bakımından önemi çok büyüktür. Bu gazete ve dergilerde yayımlanan yazı, haber ve resimler, çocuklara okumayı sevdirdiği gibi onların genel bilgi düzeylerini de yükseltir.  Okul dışında, kişiler, özel ya da resmi kurumlar ve yayınevleri tarafından çıkarılan dergilerin de anadilin, beceri ve alışkanlıkların geliştirilmesi bakımından çocukların üzerindeki etkisi de çok büyüktür. 

 Sevinç, tamamen çocuklara yönelik bir dergidir. 23 Aralık 1944 yılında kurulan ve Makedonya’da tek Türkçe gazeteyi oluşturan “Birlik” gazetesi, o dönemde Makedonya ve hatta Yugoslavya Türklerinin ilk alfabesi rolünü üstlenmiştir. Bu gazete, Türk  aydınlarının kendi ana dillerinde yazabildikleri tek platform olmuştur. Yıllar sonra “Birlik”, Türk halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir yayınevine dönüşür. Bu yayınevi çerçevesinde “Birlik”  gazetesinin yanı sıra “Sevinç” ve “Tomurcuk” adlarında iki Türkçe çocuk dergisi de yayınlar

 “Tomurcuk” dergisi genelde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuyan daha küçük yaştaki çocuklara-öğrencilere veya hitap ederken, “Sevinç” dergisi de daha büyük çocuklara –öğrencilere ve gençlere yöneliktir.      

Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Mahmut Kıratlı, Fahri Kaya, İlhami Emin, Recep Murat, Nusret Dişo Ülkü gibi çok sayıda Türk yazar ve şairleri, aydınları, edebiyat dalında ilk karalamalarını bu dergilerde yayımlamışlardır. Bu dergiler, yıllarca yeni yetişen genç yazar ve şairlerin de ilk yazılarını Türkçe olarak yayımlayabildikleri bir platformu oluşturmuştur. Nitekim “Birlik” gazetesi ile bu çocuk dergileri etrafında toplanan Türk aydınlarından bazıları daha sonraki yıllarda bu dergilerin başına geçmiş ve dergileri yönetmişlerdir.

Yukarda da belirtildiği gibi, sözün tam anlamıyla bir yayınevine dönüşen “Birlik”  Gazetesi kitap yayıncılığı da yapmıştır. Birçok Makedonya ve Kosova Türk edebiyatçıları, ilk kitaplarını “Birlik” yayınlarında yayımlamışlardır. Gazete çerçevesinde daha sonraları “Sesler” adında ayda bir olmak üzere, toplumsal-siyasi, kültürel ve edebiyat konularına ele alan bir dergi yayınlanmaya başlamıştır.

Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkede boy gösteren ekonomik istikrarsızlık, o zamana kadar, Devlet desteği ile yayımlanan “Birlik”in de durumunu etkilemiştir. Nitekim 2004 yılında Makedon Devleti, “Nova Makedonya” Yayın evi çerçevesinde Makedonca, Türkçe ve Arnavutça olarak yayımlanan bütün yayın organlarına maddi desteğini kesmiş ve bunları özelleştirmiştir. Gazetenin özelleştirilmesi ardından “Birlik-Medya” adını alan gazeteyle birlikte, “Sevinç” ve “Tomurcuk” dergileri de yepyeni bir düzen içinde yayımlanmaya başlamıştır. Ne var ki, “Birlik” gazetesini satın alan şirket, 3 aylık bir süreden sonra gazeteyi yayımlamaktan vazgeçmiş ve “Birlik” gazetesinin kapanmasına vesile olmuştur.

Gazeteyi satın alan şirketin, “Birlik-Medya” Yayınevinin tescilinden vazgeçmesi ardından, gazetenin tescili (brendi, markası) bu gazetenin emektar gazetecilerinden ve köşe yazarlarından ve Başyazarı olan Rezmi Canova’nın eline geçmiştir. Gazetenin yeni sahibi bir süre  “Birlik” gazetesini tekrar yayın hayatına kavuşturur ancak maddi imkânsızlıklar yüzünden devamını getirememiş gazetenin yayımlanmasını sürdürememiştir.

Bu arada yayımlanmakta olan “Sevinç” ve “Tomurcuk” dergilerinin de yayımlanması belirsizliğe düşmüşse de, “Birlik-Medya”nın yeni sahibi bütün imkânlarını zorlayarak, iki dergiyi bir araya getirerek geçici olarak(maddi imkanlar sağlanıncaya kadar) “Sevinç-Tomurcuk” adı altında çocuk dergisi yayımlamaya devam etmiştir. Bundan kısa bir süre sonra bu eski ve değerli dergilerimiz ayrı ayrı, yani iki ayrı dergi olarak yayın hayatını sürdürmüş ve hala da yayımlanmaktadırlar.

 “Sevinç” ve “Tomurcuk” dergisi (veya“Birlik-Medya”yayınevi) hiçbir kurum, teşkilat veya tüzel kişiden maddi yardım almadan, kendi imkânlarıyla yayımlanmaktadır.[1]

2. Sevinç Dergisi’nin Kimlik Bilgileri:

Derginin tam künyesi ciltte bulunan her sayının ilk sayfasında yer alır. Kapağın en üstünde derginin adı olan ‘‘Sevinç’’ büyük harflerle yazılmıştır. Hemen altında ’’Birlik’’ çocuk dergisi yazısı ayrıca tarih ve fiyat yer almaktadır. Sevinç yazısının hemen yanında derginin kaçıncı sayı olduğuna dair rakam bulunur. Ayrıca her sayıda kapakta yazların altında birer fotoğraf bulunur. Özel sayılarda ise çıkarılan sayının içeriğiyle bağlantılı olarak özel bir fotoğraf yer alır. Dergi ayda bir kez yayımlanır. Mayıs ve haziran sayıları ortak çıkar. Derginin temmuz ve ağustos aylarında çıkmadığı görülür. Adresi Mito Hacivasilev-yasmin bb Üsküp (skoype) Makedonya’dır. ISSN: 0351-4935.

3. Sevinç Dergisinin Şekil Özellikleri:

a.Kapak kompozisyonu: Derginin ön kapak kompozisyonu her yıl değişiklik gösterir. Her sayısı farklı bir renkle neşredilirken kapaklarındaki desen ve tasarımlar da sürekli değişir. Ayrıca bazı özel sayılarda derginin gündemine göre, kapak tasarımları değişkenlik gösterir.

Özel günlerin konu alındığı sayılarda yine derginin gündemine göre; içerik hakkında bilgilendirme amaçlı küçük yazılara yer verilir.

Kapağın üst kısmında derginin adı, her sayıda aynı şekil ve renkte olmak üzere büyük puntolarla yazılır.

Derginin kimi sayılarındaki kapaklarda özel günlerle ilişkili olarak farklı ilgi çekici yazılara yer verilmiştir.

 b.Sayfa Yapısı: Dergi genellikle 30-35 sayfa olarak yayımlanır. Özel sayıların sayfa sayısı değişkenlik göstermez.

c.Dizgi ve Baskı Tekniği: Dergide yazım yanlışları bulunmaktadır. Bazı isim ve yer adları yanlış yazılmıştır. Derginin kapak sayfaları ve son sayfaları kuşe kâğıttan basılmış; geri kalan sayfalar ise normal hamur kâğıttan basılmıştır.

Derginin genelinde yazı başlıkları farklı puntolarla; geri kalan yazılar aynı puntolarda yazılmıştır. Başlıklar koyu ve belirgindir. Farklı şekillerde başlıklar da mevcuttur.

Derginin genelinde kenarlıklar kullanılmıştır. Ayrıca bütün sayılarda farklı desenlere yer verilmiştir.

Derginin genelinde iki ve üç sütunlu yazılara yer verilmiştir. Tek sütunlu yazılar genelde öykülerde kullanılır. Sayfa numaraları üçüncü sayfadan başlatılır, ilk ve son sayfalar numaralandırılmaz. Yazar isimleri alfabetik olarak verilmez.

d.Fotoğraf ve Desen: Cildin tümünde 100 kadar fotoğraf ve resim bulunmaktadır. Yazarların sadece isimleri bulunmakta, resimleri bulunmamaktadır. Sadece özel sayılarda kapakta farklı fotoğraflar kullanılmıştır. Genellikle röportajlarda, haber yazılarında, biyografi yazılarında ve bilim teknik yazılarında yazıya ait kişinin fotoğrafı bulunmaktadır. Cildin tümünde 250 kadar desen kullanılmıştır.

4.Sevinç Dergisinin Muhteva Özellikleri:

Sevinç Dergisi’nin en önemli özelliği çocuk ve gençlik edebiyatı merkezli olmasıdır. Bu yaş gruplarına hitap eden dergide farklı türlerden metinler yer alır. Derginin merkezinde popüler kültür, edebî metinler ve bilgi içerikli metinler bulunur.

Sevinç dergisi çocuk dergisi olması nedeniyle çocuklara hitap eden; fotoğraf, karikatür, desenlerle renklendirilmiş yazılar kullanılmıştır. Şiir, hikâye, masal örnekleri tamamen çocuk ve gençlerin zihinsel düzeylerine ve yaşlarına yönelik yazılmıştır. Şiir ve hikayeler ağırlıklı yazılan türlerdir. Aşağıdaki ele alınan yıllarda değerlendirilen dergilerin metin türlerine göre dağılımı verilmiştir.

a. Şiir: Sevinç Dergisi, şiir ağırlıklı bir dergidir. Dergide şiir dışındaki türlere de yer verilmiştir.. Dergide sürekli yazan bir şair kadrosunun varlığı dikkati çeker. Ancak dergide çocukların şiirlerine de yer verilmiştir.. Bu maksatla çeşitli köşe ve bölümler oluşturulmuştur.”Sizden bize “ köşesi buna örnektir.

Bu döneme ait toplam 1414 şiir bulunur. Ayrıca tanınmış, önemli şairler ile bazı ozanların şiirlerine de rastlanır. Hece ölçüsü ve serbest ölçüyle yazılmış çok sayıda şiir görmek mümkündür. Dergide genç şairlerin yanı sıra, Şükrü Enis Regü, Arife Hancı,Aka Gündüz, Suat Engüllü, Şükrü Ramo, Nusret Dişo Ülkü, Zeynel Beksaç, Orhan Seyfi Orhon, Ümit Yaşar Oğuzcan, Yalvaç Ural, Fahri Ali, Hasan Ali Yücel, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cevahir Selim, Aytül Akal gibi önemli şairlerin şiirlerine de yer verilmiştir.

Dergide şiirleri en çok yayımlanan şairler; Zeynel Beksaç, Aka Gündüz,Cevahir Selim,Yalvaç Ural,Nusret Dişo Ülkü,Fahri Ali,Orhan Seyfi Orhon,Melih Cevdet Anday ve Aytül Akal gibi isimlerdir.

Şiirlerin içerikleri göz önünde bulundurulduğunda farklı yaş gruplarına hitap ettiği görülür. Şiirlere şu örnekler verilebilir[2]:

1.sayıdaki Şiirler: Balıklar, Haydi okula gidelim, Okulum, Okula Dönüş , Kuşun resmini yapmak için, Gülünç neydi, Çağdaş Dünya.

2.sayıdaki Şiirler: Bana verin, Karınca, Kuş Yuvası, Kitap , Okul , Okul Yolunda Kitabım, Bağ Bozumu

3.sayıdaki Şiirler:  Özgür Sabah, İsteğim, Kanaryam, Tramvay,Ata’yı Anıyoruz.3. Sayının Özel sayı olması nedeniyle “Ümit Yaşar Oğuzcan” ‘ın “Ata’yı Anıyoruz” adlı şiirinin yer alması o ayki sayının anlam ve  önemini belirtmesi ve Atatürk’ün sevgisini aşılaması yönünden önemlidir.

4.sayıdaki Şiirler: Şu Dünyayı Ben Yönetsem , Barış O da Ne Oluyor Acaba, Misafir, Yılbaşı, Kış Geceleri

8.sayıdaki Şiirler: Hey Türk Çocukları(Ayın şiiri), Gel de İstemem De,Güneş Önce Sevgiye Doğar ,İlle de Yeşil,Kim Nerde Dinlenir,Hep Sevgi,İnsan ,Dost,Söz,Ağaç,Hayvanat Bahçesi,İbiş,Kızılderililer,Çiçekle Böcek, Kelebek

 9-10.sayıdaki Şiirler: Tatilde Ben, Sabah, Arkadaş, Söylebilsem, Yadigar, Bahar, Çoban, Su Ver Bana Dağlar, İlk Bahar, Güven Kanat Çırpması Varır Hayalime, Güzel Havalar Varır Hayalime, Gel Çocuk Oyunlarıma gel.

Her sayının 32. ve 33. Sayfaları çocukların gönderdiği şiirlere ayrılmıştır. Şiirlerin altına gönderen çocukların isimleri, okulları, köyleri ve bazılarında sınıfları yazmaktadır. Ayrıca çoğu şiirin yanına şiirin konusuna uygun birer desen kullanılarak sayfaya hareketlilik katılarak dikkat çekiciliği artırılmıştır.

Şiirler her sayıda belli bir sayfada toplanmayıp sayının değişik sayfalarına dağıtılmıştır. Ayrıca kimi şairlerin birden fazla şiirine yer verilmiştir. Örneğin 1999 yılının 2. sayısında Şükrü Ramo’dan şiirler adı altında şairin 3 şiirine yer verilmiştir. 4. sayıda da Zeynel Beksaç’tan şiirler adı altında şaire ait 2 şiir yer almıştır. 8 ve 9-10. özel sayıların 3. Sayfalarında “Ayın Şiiri” adı altında şiirler yazılmıştır. Sayıların çoğunda maniler 32.sayfanın son köşesinde bulunur. Şiirlerin kimi özel gün ve haftalar için yazılmıştır. Örneğin, “29 Ekim” şiiri buna örnek verilebilir:

Cumhuriyet Bayramı

Geldi, bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu…[3]

 

b.Dil ve Edebiyat Yazıları: Makale, masal, hikâye, deneme, gezi yazısı, röportaj, tiyatro, fıkra, bilmece, bulmaca, olmak üzere edebiyatımızın hemen hemen her türüne yer verilir. Konu bakımından çeşitlilik arz etse de derginin en önemli yazıları dil ve edebiyat üzerinedir.

Türk ve Makedon edebiyatı Bosna Hersek edebiyatlarından yapılan çevirilere ağırlık verilmiştir. Ayrıca biyografi ve gezi yazıları dikkati çeker. Bu bakımdan dergi çocuk edebiyatı tarihimize ışık tutması açısından önemlidir.

Ayrıca dergide çocuklara yönelik yazılar bulunması onların bilişsel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacı güdüldüğünün göstergesidir. Sevinç dergisi çocuklara yönelik bir dergi olması açısından dili oldukça sade, yalın anlaşılırdır. Bu anlamda dergi çocukların dil gelişimlerini de olumlu yönde etkiler.

Birkaç sayı dışında, tüm sayılarda karikatürlere, bilmecelere, deyimlere, fıkralara yer verilir. Ayrıca makale düzeyinde bilimsel yazılar da vardır.

Sayılarda öne çıkan bölümler;

Ünlü Kişiler Köşesi:  1. Sayının (1993) 23. sayfasında “Bach’ı tanıyor musunuz?” başlığı altında kişi tanıtılmıştır. 2. sayıda 26.sayfada “Nobel Ödülüne Adını Veren Dahi Bilgin”  adı altında Einstein tanıtılmıştır. 3. sayıda 26. Sayfada “Suçlu Deha Van Gog” yazısı yer almıştır. 4. Sayıda “Yetenek Küpü” başlığı altında Mozart tanıtılmıştır.   Bir döneme damgasını vuran ünlü isimlere de yer verilerek dergi güncelleştirilerek ilgi çekici hale getirilmeye çalışılmıştır.

Posterler: İncelenen tüm dergilerde popüler kültüre ait birçok ünlünün posterine yer verilmiştir. Örneğin Mirkelam, Kenan Doğulu, Ebru Şallı gibi tanınmış ünlüler yer alır.

Gıcır Ali Köşesi: Kimi sayılarda Gıcır Ali ve arkadaşlarının serüvenleri adı altında reklamlarla çocuklara ağız ve diş sağlığı alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır.

Küçük Sahne Köşesi: Kimi sayfalar “Küçük Sahne” köşelerine ayrılmıştır.Hemen hemen sayıların hepsinde yer alan tiyatro metinlerinin sonunda yer  alan sözcüklerin anlamlarının verilmesi ve derginin son sayfalarında  deyimlere atasözlerine yer verilmesi çocukların kelime dağarcığını geliştirme amacı taşımaktadır.

Oyun eğlence, bilmece köşesi: Her sayının 34 ve 35. sayfalarında yer alan bilmece, bulmaca ve eğlence köşeleri çocukların dikkatlerini çekerek zihinsel gelişimlerini hızlandırmaya yönelik hazırlanan köşeleridir.

Okulları Geziyoruz Köşesi: Her sayının son sayfası arka kapağında  “Okulları Geziyoruz” köşelerinin verilmesi çocuklara kişilerarası iletişimin imkânını sağlar.

Ciltte röportajlara, gezi yazılarına da yer verilmiştir.“Venedik’ varış”gibi gezi yazıları kullanılmıştır. Hayata Dönüş(uçak); Arslan; Küçük Emrah’ın Büyük Başarıları; Kutların Büyüttüğü Çocuklar gibi ropörtajlar kullanılmıştır.

Hikaye: Okul Yolunda Yeni Arkadaş, Dedem, Bir Daha Dönmedi, Arabacı Arkadan, Boş Ödev, Sınıf Arkadaşları, Tonton Amcanın Burnu, Kıskançlık Nedir?, Doğa Dersi, Eşek Arabası, Yanıltan İlk Kar…gibi hikâyeler bulunur. Bu hikâyelerde dil oldukça sade ve anlaşılırdır.

Hikâyelerde hayvanlar da kullanılarak çocukların dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır. Kısa cümlelerle anlatım daha açık hale getirilmiştir. Hikâye ciltteki sayılarda en çok yer alan türlerdendir. Hem Makedon hem Türk olmak üzere birçok yazarın eseri yer almaktadır.

Dergide Hümaşah Vardar, Necati Zekeriya,Fahri Kaya,Nusret Dişo Ülkü,Behiç Duygulu, Subatay Hikmet gibi yazarların hikayeleri öne çıkar.

Kimi hikâyelerin karikatürize edildiği görülür. Buna en güzel örnek “Ömer Seyfettin’in Bomba” adlı hikâyesidir.

Dergideki öyküler yerli, yabancı ve Türkiye’den olmak üzere farklı türden başlıklar altında toplanabilir. Yerli öyküler Makedonya’da yaşayan yerli yazarların öykülerinden oluşur:

Yabancı öyküye “Okul Kaçağı Nina” adlı Rus öyküsü verilebilir:

Masal: Yoksul Kunduracı(Grim masalları), Kınalı Koyun, Dedem, Aslan ile Ortakları(La Fontane), Çobanın Dergisi, Kurbağa Prens, Hırçın Kral, Üç Kafadar, İneğin Boyaları, Rüzgar Dede Masalı, Eşşek Tıraşı… gibi masallar yazılmıştır.

Mucizelerden bahsedilerek çocukların hayal dünyaları zenginleştirilmeye çalışılmıştır. La Fontane ve Grim Kardeşlerin masalları sayılarda en çok yer alan eserlerden olmuştur. Masallardaki dil hikâyede de olduğu gibi açık ve anlaşılır, cümleler kısa ve özdür. Burada da birçok hayvan (koyun, eşek, kurbağa…) hikâyede de olduğu gibi kişileştirilmiştir. “Ali Baba ve Kırk Haramiler” masalı ise karikatürize edilerek anlatılmıştır.

Masallara yer verilen sayfalarda masalların anlatımına uygun çeşitli görseller de kullanılmıştır. Masallar farklı kültürlerden olmakla birlikte daha çok öğreti niteliği taşıyan metinler bulunur:

Destan: Dergide Türklerle ilgili destanlar vardır. Bu destanlar genellikle kahramanlık konulu destanlardır. Anlatım burada diğer bölümlere göre daha coşkuludur. Destanlar; Kürdaş Destanı, Herkül Efsanesi, Yaramaz Hasan…Ayrıca her bölümde “Tarihteki Türk Kahramanları” adlı destansı köşeler bulunmaktadır.

c.Bilimsel Yazılar: Bilim-sağlık, bilim-teknoloji, spor, müzik, haber yazıları gibi birçok alanda kaleme alınmış bilimsel yazılara da rastlanır. Bilimsel yazılar, derginin yayımlandığı dönemlerdeki bilimsel gelişmeleri anlaşılır bir dille çocuklara anlatır. Dergide insan bedenine ait çeşitli bilgiler de yer alır. Örneğin, “Bedenimizin Sırrı Çözüldü” başlığı altında buna dair birçok bilgi yer alır:

Bilim Teknik: Bunlar Başka Otomobil, Güneş Enerjisi Toplumuna Doğru, Uçan Trenler, Uzaydan Gelen Yabancılar, Tiran Dinozorlarının Kralı, Kumsaldaki Ölü, Nobel Ödülüne Adını Veren Dahi Bilgin…

 Bilim alanında olan yazılar sadece eğitim alanıyla sınırlı kalmamıştır. Özellikle teknolojik gelişmelere ve tarihteki önemli bilim adamlarının icatlarına yer verilerek çocuklara bilim öğretilmeye çalışılmıştır.

Derginin en önemli özelliklerinden birini çocuk ve gençlere öğretici bilgiler sunması oluşturur. Dergide özellikle teknolojik gelişmelere bağlı birçok yenilik sunulur:

Dergide farklı bilim dallarının gelişimine de yer verilir. Bu konuda matematik, tıp, kimya vb. gibi dalların gelişimi ve bu alanlardaki yenilikler içeren yazılar dergide mevcuttur:

Bilim teknik yazılarında da yine konuyla ilgili fotoğraflara yer verilerek ilgi çekicilik arttırılmıştır.

Sağlık: Gıcır Ali ve Arkadaşlarının Serüvenleri, Proteinin Yaşamdaki Yeri, Zehirlerle Haşır Neşiriz…gibi bilim sağlık yazıları vardır.

Dergide her sayıda çocuklara sağlıkla ilgili bilgiler sunulmuştur. Özellikle Gıcır Ali Serisinde Gıcır Ali ve Arkadaşlar “Signal diş macunu” reklamı kullanılarak da çocuklara diş sağlığı konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.

Çocuklara gelişimlerinde yararlı olacak besinlerin, proteinlerin yaşamsal öneminden bahsedilmiştir.

Spor: Karete, Judo, Kılıcın Yolunda Kendo…gibi spor dalları hakkında bilgi verilir.Yaklaşık her sayıda spora yer verilir. Sayılarda spora ait desen ve fotoğraflar kullanılmıştır.

Müzik: Mozart, Bach,Vitni Hyuston, Hummer, The Cult, Elvis Prisliy gibi önemli kişilerin hayatları anlatılmıştır. Her alanda olduğu müzik konusunda da çocuklara dünyadan ve ülkemizden tanınmış sanatçılardan örnek verilmiştir. Müziğin her türünden kişiler tanıtılmıştır. Klasik Müzik, Rap, Rmb, Arabesk gibi türlerden örnekler vardır.

d.Özel Sayılar: Dergi, bazı aylarda özel sayı şeklinde yayımlanır.1993 sayılarında;

Ciltteki 3. Sayı olan Kasım ayı sayısı Atatürk özel sayısıdır. Sayının 14 ve 15. sayfaları Atatürk’e ayrılmıştır. 15. sayfada Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Ata’yı Anıyoruz” adlı şiiri bulunmaktadır.14. sayfada ise “Ölümünün 55. Yılında Tarihlerle Atatürk” başlığı altında Atatürk’ün hayatı kronolojik olarak verilmiştir.

Nisan ayı tüm dünyadaki çocuklar için hazırlanmış 23 Nisan özel sayısıdır (8. Sayı). “Ayın Şiiri” ve “Ayın Olayı” bölümleri bulunmaktadır.

Mayıs sayısı Gençlik ve Spor Bayramı özel sayısıdır.

Aralık sayısı da Yılbaşı Özel sayısıdır.”Hoşgeldin 1994”

5.Sevinç Dergisi’nin Yazar Kadrosu:

Dergi isimsiz yazar ve şairlere kucak açması bakımından son derece önemlidir. Genelde tanınmış yazarların şiirleri yer almasına rağmen anonim eserlere de büyük ölçüde yer verilmiştir. Bu anlamda Sevinç Dergisi yazarların düşüncelerini ifade edebilmeleri ve edebiyata katkı sağlamaları açısından önemlidir.

Dergide çok sayıda isimle karşılaşılır. Ayrıca derginin şiir ve edebiyattan başka tıptan resme, eğitimden turizme, sağlığa kadar birçok alanla ilgili yazılar bulunur. Pek çok usta kalem yazıları ve şiirleriyle dergiyi desteklemişlerdir. Cahit Sıtkı Tarancı, Nusret Dişo Ülkü, Zeynel Beksaç, Ümit Yaşar Oğuzcan, Fahri Ali, Cevahir Selim, Aytül Akal vb. şiir alanında; Enver Baki, Recep Bugariç, Ömer Seyfettin, Behiç Duygulu hikâye alanında en çok yazı yazanların başında gelir.

Dergide hem Makedon çocukların hem de diğer önemli şairlerin şiirleri bulunur. Bayan şair ve yazara fazla yer verilmemiştir.

Sevinç Dergisinin tüm sayılarında yer alan önde gelen yazar ve şairleri şu şekilde sıralanabilir:

    a. Coğrafya ve Gezi Yazıları: Gezi yazısı olarak Venedik ve Venedik’e Varış gezi yazılarının yazarları bulunmamaktadır.

    b. Dil ve Edebiyat Yazıları: Leyla Salman, Nusret Dişo Ülkü, Behiç Duygulu,Fahri Kaya,Necati Zekeriya,Recep Bugariç,Grim Masalları,La Fontane,Sabit Yusuf,Engin Köseoğu,Hüseyin Mahmutoğlu,Enver Ahmet,Eray Canberk.

     c. Tiyatro:Lütfü Seyfullah, Halil Kadriç.

     d. Bilim teknik, bilim sağlık, spor alanında yazılar bulunmaktadır; fakat yazarları belirtilmemiştir.

     e. Tarih Yazıları: Mithat Sertoğlu. Diğerleri de anonimdir.

     f. Müzik ve Ropörtaj Yazıları: Bilgin Celaleddin. Diğerlerinin isimleri verilmemiştir.

     g. Bilmece Yazıları:  Şinasi Hüseyin, Valandova, Erkan Mahmut.

     h. Şairler: Nusret Dişo Ülkü, Zeynel Beksaç, Şükrü Ramo, Cevahir Selim, Yalvaç Ural, Hasan Ali Yücel, Melih Cevdet Anday.

6.Sonuç:

         Sayfalarında başta şiir olmak üzere tarih, sağlık, spor, müzik, eğitim gibi farklı alanlarda çeşitli yazılara yer verir. Çok sayıda genç/yeni kalem erbabının yetişmesinde önemli katkılarda bulunur. Genç yeteneklerin yetiştirilmesi konusunda önemli katkıları vardır.

       a. Sevinç Dergisi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs-Haziran ayları olmak üzere 10 sayı olarak yayımlanan aylık çocuk dergisidir.

       b. Sevinç Dergisi çocuklara hitap ettiği için masal, hikâye, şiir, destan ağırlıklıdır. Bilmeceler, bulmacalar kısmı her sayıda yer alır. Gezi yazısı, röportaj yazıları da az da olsa yer alır.

       c. Ayrıca bilim teknik-sağlık, spor, müzikle ilgili konularda kaleme alınan yazılar da bulunur. Daha çok bir çocuk dergisidir.

       d. Geniş bir şair ve yazar kadrosu bulunur.

       e. Çocukların şiirlerine de yer verilerek onların yetişmesine de katkıda bulunur.

       f. Kar amacı bulunur. Fiyat zamana göre değişkenlik gösterir.

      Sevinç Dergisi birçok şair ve yazarı bir araya getirerek çocukların her alanda gelişmesini öngörür.

Kaynakça:

Salih Okumuş, Sabit Bayram, Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.5.,S.25, s.209-210.

http://sevinctomurcuk.com.mk/AboutUs.aspx

Ali Püsküllüoğlu, Sevinç Dergisi, Mayıs-Haziran  2002.[1]      http://sevinctomurcuk.com.mk/AboutUs.aspx

[2] Şiirler 1999 yılına ait dergilerden verilmiştir.

[3] Ali Püsküllüoğlu, Sevinç Dergisi, Mayıs-Haziran  2002.

 

 
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
 
-  TEKKE

-  KAPICIK

-  Cumhuriyetten Sonra Ordu’da Şiirin Gelişimi ve Yetişen Şairler:

-  Cumhuriyetten Buyana Orduda Basın-Yayın ve Edebiyat Çevreleri

-  Anadoluda Bölge Bölge, İl İl Nevruz Kutlamaları

-  Nevruz Törenleri

-  Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları

-  Türk Kültüründe Nevruz

-  Kosova'da Türkçe yayınlanan Bir Gazete: "Tan"

-  Makedonya'da Türkçe yayınlanan Bir Edebiyat dergisi:

-  Kosova ve Makedonya'da Türkçe Yayınlanan Çocuk Dergileri

-  Kosov'da Türkçe Yayınlanan Gazete ve Dergiler-III

-  Kosov'da Türkçe Yayınlanan Gazete ve Dergiler-II

-  Kosova'da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler-I

-  Kosova'da Çocuklar Türkçe'ye "Kuş"la Kanatlandı

-  Sevinç "Tomurcuk" Açtı

-  Birlikten Çocuklara Güzel Bir Hediye: "Sevinç"

-  Kosova'da Türkçe Bir Çocuk Dergisi: Bahar

-  Kosova'da Türkçe'yi Bayraklaştıran yazar: Reşit Hanadan

-  Reşit Hanadan

-  İnsani Teknikler

-  Teknik ve Devlet

-  Teknoloji Toplumu

-  Bir Aile Cinayeti

 
 
 

ARŞİV
 

GALERİ
 


BLOG

 
 
Prishtine Universitesi Filoloji Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Prishtine / KOSOVA    salihokumus@gmail.com
Copyright © 2015 Salih OKUMUŞ - Her Hakkı Saklıdır.Site içeriği kaynak gösterilerek kullanılabilir.